Etusivu » Asiantuntijapalvelut » Auditointi

Auditointi

Tarjoamme riippumatonta auditointia toiminnan laadusta ja vaatimusten noudattamisesta.

Tuotamme asiakkaalle arvion toiminnan tasosta suhteessa asetettuihin laatuvaatimuksiin sekä tarjoamme konkreettiset eväät toiminnan laadun kehittämiseen.

Esimerkkejä tarjolla olevista palveluista:

  • metsäalan kone-, kuljetus- ja metsäpalveluyritysten auditoinnit
  • metsän- ja luonnonhoidon laadunarvioinnit metsän uudistamisessa,  nuoren metsän hoidossa, kasvatushakkuissa ja kunnostusojituksissa
  • puunkorjuun laadunarvioinnit
  • omavalvonnan toteutuksen laadunarvioinnit
  • PEFC- ja FSC-kriteerien vaatimusten todentaminen metsien käytön suunnittelussa, metsänhoitotoimenpiteissä ja puunkorjuussa

Referenssejä:
Stora Enso Metsä
Tornator Oyj
UPM Metsä
Vapo