Etusivu » Julkaisut ja raportit » Kaavoituksen metsäapu

Kaavoituksen metsäapu

Kaavoituksen metsäapu -esitteessä kerrotaan, miten metsät on hyvä ottaa huomioon kuntien kaavoituksessa ja maankäyttöä koskevassa päätöksenteossa. Lähtökohtana on, että metsäalueita ei tarvitse kaavoittaa, jos alueella ei ole painetta esimerkiksi rakentamiseen tai muuhun vastaavaan maankäyttöön. Esite kannustaa yhteistyöhön kuntien, maanomistajien ja metsäalan organisaatioiden kesken.

Esite on tarkoitettu yleiskaavoituksen tueksi kuntien maankäytöstä ja kaavoituksesta vastaaville virkamiehille, luottamushenkilöille sekä kaavoituskonsulteille. Esite on laadittu Tapio Oy:ssä yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön, ympäristöministeriön, Suomen Kuntaliiton, Suomen metsäkeskuksen ja muiden metsäalan toimijoiden kesken.

Lisäksi aineiston esittelemiseksi on tuotettu diasarja.

Kaavoituksen metsäapu -esite (PDF)

Kaavoituksen metsäapu -diasarja (PDF)