Etusivu » Julkaisut ja raportit » Kuolinpesästä sujuvaan metsänomistukseen

Kuolinpesästä sujuvaan metsänomistukseen

Matila, A., Koistinen, A. & Lahti, E. (toim.) 2017. Kuolinpesästä sujuvaan metsänomistukseen. Tapio Oy.

ISBN 978-952-5632-53-8
ISSN 2342-804X (pdf)

© Tapio Oy

Suomen yksityismetsistä reilu kymmenen prosenttia on kuolinpesien omistuksessa. Tämä opas on tuotettu vauhdittamaan näiden kuolinpesien purkamista. Kuolinpesä soveltuu lähinnä väliaikaiseksi metsänomistusmuodoksi. Osakkaiden kannattaa aloittaa pohdinta kuolinpesän purkamisesta riittävän varhaisessa vaiheessa, jotta heidän päätöksensä kuolinpesän metsänomistuksen tulevaisuudesta syntyisivät sujuvasti.

Oppaassa esitellään vaiheet kuolinpesän purkamiseksi ja se auttaa valitsemaan kuolinpesän metsälle parhaiten sopivan metsänomistusmuodon. Ensimmäiseksi kukin osakas selvittää metsänomistamiseen liittyvät tavoitteensa. Seuraavana askeleena on pohtia yhdessä kuolinpesän toimintaa tärkeiksi koettujen tavoitteiden kannalta.

Kuolinpesästä sujuvaan metsänomistukseen -opas (PDF)