Etusivu » Julkaisut ja raportit » Talousmetsien luonnonhoidon tehokkaat ratkaisut, Monimetsä-hankkeen selvitys

Talousmetsien luonnonhoidon tehokkaat ratkaisut, Monimetsä-hankkeen selvitys

Saaristo, L., Seppälä, M., Vesanto, T. & Ruutiainen, J. 2017.
Talousmetsien luonnonhoidon tehokkaat ratkaisut. Tapion julkaisuja. 44 s.
ISBN 978-952-5632-47-7

© Tapio Oy

Selvitys perustuu Monimetsä-hankkeessa vuonna 2016 kerättyyn aineistoon. Aineiston tuottamiseen on osallistunut noin 100 metsäammattilaista, jotka työskentelevät eri puolilla Suomea erilaisissa metsätalouden tehtävissä ja organisaatioissa. Monimetsä-selvitys on esittelee ainutlaatuiseen aineistoon perustuvan synteesin luonnonhoidon tasoa ja metsänkäytön kestävyyttä parantavista ratkaisuista. Selvitys vastaa kysymyksiin, millaiset asiat ovat pullonkauloina luonnonhoidon keinojen käytölle, ja millaiset uudet toimintamallit voisivat helpottaa luonnonhoidon keinojen käytön tehostamista?

Lataa (PDF)

Lisätietoa selvityksestä:
Projektipäällikkö, Lauri Saaristo, puh. 040 573 9168

Lisätietoa Monimetsä-hankkeesta:
www.metsakeskus.fi/monimetsä-hanke
Projektipäällikkö, Timo Vesanto, puh. 040 530 6726