Etusivu » Julkaisut ja raportit » Tapion raportteja nro 5, Resurssitehokas puunkorjuu

Tapion raportteja nro 5, Resurssitehokas puunkorjuu

resurssitehokas puunkorjuu

Nieminen A. 2015. Resurssitehokas puunkorjuu.

Tapion raportteja nro 5.

© Tapio Oy

ISSN2342-804X (pdf)

ISBN 978-952-5632-31-6

Tapio selvitti vuoden 2015 syksyllä metsäkoneyritysten käytäntöjä puunkorjuun kausivaihtelun hallinnassa ja työmäärien tasaamisessa kuukausitasolla sekä työkoneiden siirtokaluston käytön tehostamisessa. Selvityksessä on pohdittu mm. moniasiakkuuden, puunkorjuun suunnittelu- ja ohjausjärjestelmien sekä työlajien lisäämisen ja yrityksen laajentamisen merkitystä metsäkoneyrityksen resurssitehokkuuteen.

Lataa PDF