Käyttäjäkysely TAPIO Maastotaulukot -sovelluksen kehittämiseksi

Tapio tuottaa digitaalisia sovelluksia, jotka tuovat metsätaloudessa tarvittavan tiedon helposti saataville. Käyttäjäkyselyn avulla kehitetään nyt TAPIO Maastotaulukot -mobiilisovelluksen versiota 2.0. 

TAPIO Maastotaulukot -mobiilisovellus on metsäammattilaisille ja aktiivisille metsänomistajille tarkoitettu moderni metsätiedon käsikirja, jossa esimerkiksi relaskooppitaulukot ja harvennusmallit on esitetty dynaamisessa muodossa. Sovelluksen ajantasainen tietosisältö, laskurit ja havainnollinen kuvitus tuovat Hyvän metsänhoidon suositusten pääkohdat helposti saataville silloin, kun tietoa tarvitaan muistin tueksi. Mobiilisovellus perustuu metsäammattilaisten ja metsänomistajien jo vuosikymmeniä käyttämiin painettuihin Maastotaulukoihin.

Version 2.0 kehittämiskysely

Mobiilisovellus on nyt ollut käytössä vuoden verran ja tekeillä on palvelun versio 2.0. Liity kehitystiimiin 5 minuutiksi vastaamalla alla olevaan kyselyyn!

Vastaajien kesken arvotaan Metsäkustannuksen kirja sekä 2 kpl TAPIO Maastotaulukoiden vuosilisenssejä. Vastaukset pyydetään viimeistään sunnuntaina 12.3.2017. Tehdään yhdessä entistäkin hienompi palvelu!

Sovelluksen tarkemman esittelyn löydät Tapion kaupasta. Lisenssin ostaneet saavat automaattisesti käyttöön uuden version, kun se on valmis.