Metsänomistajille ja yrityksille

Metsänomistajien ja yritysten yhteistyö on tärkeää metsien ekosysteemipalveluiden tuotteistamisessa

Metsänomistajalla on mahdollisuus vaikuttaa omien metsiensä ekosysteemipalvelujen tuotantoon metsänkäsittelyvalinnoilla. Esimerkiksi puuntuotannon -, virkistyskäytön tai riistaelinympäristöjen hoidon painotus voi vaihdella tilalla. Esimerkiksi bioenergian tuotantoon varatut metsiköt voidaan kasvattaa lyhyellä kiertoajalla. Toisaalta metsänomistaja voi toteuttaa maisemaa ja virkistysarvoja turvaavia metsänhoitotapoja marja- ja sienimetsissä ja jättää säästöpuita runsaasti hakkuualalle. Vastaavasti luonnon monimuotoisuuden turvaaminen voi olla yhtenä keskeisenä tavoitteena metsänomistajalle esimerkiksi lajistollisesti arvokkaissa kohteissa, retkeilymetsissä, rehevissä puronvarsissa tai vaikeakulkuisessa maastossa. Riistaelinympäristöjen turvaaminen tai metsien merkitys vesiensuojelun edistämisessä vaikuttavat myös usein metsänkäsittelyn arkeen.

Kuinka metsänomistaja voi saada ansaintaa metsien aineettomista palveluista?

Yhtenä vaihtoehtona on laatia sopimus yrityksen kanssa, joka on kiinnostunut hyödyntämään metsien maisema- tai virkistysarvoja. Sopimuksellisuus voi kiinnostaa esimerkiksi seudulla toimivia matkailuyrityksiä, laskettelukeskuksia sekä kylpylöitä. Myös kaupungit tai kunnat voivat olla kiinnostuneita sopimuksellisuudesta.

Uusi sopimus palvelutoiminnasta metsäalueella

Sopimus palvelutoiminnasta metsäalueella (PDF), (Word)
Sopimus palvelutoiminnasta metsäalueella, lisätietoa sopimukseen (PDF), (Word)

Näistä sopimuksista voit muokata itsellesi sopivan pohjan.

Avtal om tjänsteprodukstion på ett skogsområde (PDF), (Word)
Tilläggsinformation till avtalet Avtal om tjänsteprodukstion på ett skogsområde (PDF), (Word)
Avtal om köp av rekreationsvärde (PDF), (Word)

Jos olet kiinnostunut sopimuksellisuudesta, niin ota yhteyttä (PDF)

Lisätietoja virkistysarvokaupan toimintamallista >>

Ohjeistusta metsänomistajille

Esimerkkejä ekosysteemipalveluiden tuotteistamisen hyvistä käytänteistä – yrityskartoitus (PDF)

Ekosysteemipalveluiden tuotteistaminen ja yleiskaava  (PDF)

Oppaita ja ideoita metsänomistajille ja yrityksille

Opas sopimiseen ja tuotteistamiseen

Miten sovin metsäympäistön hyödyntämisestä? – Työkaluja sopimiseen, ideoita tekemiseen (PDF)

Hyvinvointipolku
http://www.biotalous.fi/hyvinvointipolku-helpottaa-stressia-ja-herkistaa-aistimaan/

Kauniin maiseman turvaaminen talousmetsässä

Tapion metsämaisema-aiheiset julkaisut

Kukkaniitty, mäntymetsä ja hiekkaranta

Opas puustoisen perinneympäristön hoitoon

Metsäkulttuuria Etelä-Suomessa

Puustoisten perinneympäristöjen suojelun ja hoidon rahoitus

Talousmetsät sulautuvat maisemaan

Riistametsänhoito

Metsänhoidon suositukset riistametsänhoitoon, työopas