Etusivu » Konsultointi » Käynnissä olevia hankkeita » Ilmastonmuutokseen sopeutuminen » Miten yritykset voivat sopeutua ilmastonmuutokseen?

Miten yritykset voivat sopeutua ilmastonmuutokseen?

 

Muuttuva ilmasto edellyttää myös yrityksiltä riskienhallintaa ja uusien käytäntöjen hallitsemista. Sopeutumalla ilmastonmuutokseen yritys takaa toimintaedellytyksensä ja voi saada liiketoimintaetua esimerkiksi tuotteistamalla sopeutumisen ratkaisuja.

Tapiossa on kartoitettu yritysten sopeutumisen tilaa ja tarpeita sopeutumistyön tueksi. Selvityksen perusteella yritykset tarvitsevat lisää tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista yritysten toimintaympäristöön, liiketoimintaan ja asiakkaisiin. Yritykset kaipaavat myös erilaisia verkostoja ja esimerkkejä hyvistä sopeutumisen käytännöistä, sekä konkreettisia työkaluja sopeutumistyön tueksi.

Ilmastoresilienssin eli -kestävyyden parantamiseen tähtäävät toimet lisäävät yritysten joustokykyä muuttuvissa olosuhteissa. Resilienssin vahvistaminen on tehokkainta varautumista ilmastonmuutoksen globaaleihin ja kotimaisiin vaikutuksiin.

Tapion ja yritysvastuuverkosto FIBS ry.:n järjestämien työpajojen perusteella resilienssiä voidaan käsitellä yrityksissä ainakin riskienhallinnan, tuotekehityksen, yritysvastuun ja yrityksen strategian näkökulmasta. Sopeutumistyötä tulisikin hallita yrityksissä johtoa myöten. Apua voi löytyä erilaisista analyysityökaluista, joiden avulla yritykset pääsevät tärkeässä työssä liikkeelle.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen kiinnostaa yrityksiä (Tiedote 22.9.2016)

Selvitys yksityisen sektorin sopeutumisesta ilmastonmuutokseen (PDF) (Vuoden 2016 hankkeen loppuraportti)

Tarkastele yritystoimintasi ilmastokestävyyttä -työkalu (PDF) (2017)