Etusivu » Konsultointi » Käynnissä olevia hankkeita » Metsäkulttuuriohjelman valmistelu

Metsäkulttuuriohjelman valmistelu

Monimuotoinen metsäkulttuuri on olennainen osa suomalaista kulttuuria ja elämäntapaa. Metsäkulttuurilla on Suomessa merkittävä potentiaali taloudellisen, henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin ja elämänlaadun lisääjänä. Metsiin liittyviä kulttuuriarvoja ja suomalaista metsäkulttuuria voidaan pitää yhteiskunnallisesti merkittävänä voimavarana.

On tärkeää, että metsänomistaja on tietoinen metsiensä kulttuurisesta ulottuvuudesta. Myös metsäalan toimijat ja metsäammattilaiset tarvitsevat tietoa ja toimintatapoja metsäkulttuurin tunnettuuden lisäämiseksi.

Metsäkulttuuriohjelmaa valmistellaan 2016-2017 Tapio Oy:ssä maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella. Metsäkulttuuriohjelmaan määritellään, miten metsien kulttuuriperintöä tulisi hoitaa vastuullisen ja suunnitelmallisen omistajuuden näkökulmasta. Hankkeessa lisätään metsäkulttuurin tunnettavuutta ja kootaan suunnitelma metsäkulttuuriohjelman toimenpiteiksi. Hanke on osa Kansallisen metsästrategia 2025 talousmetsien luonnonhoito strategista hanketta.

 

Merkityksellinen metsäkulttuuri (PDF), 5.12.2016

Lähtökohdat metsäkulttuuriohjelmalle -raportti haastatteluista (PDF), 30.12.2016