Etusivu » Konsultointi » Käynnissä olevia hankkeita » Metsäpolitiikkafoorumi

Metsäpolitiikkafoorumi

Metsämiesten Säätiön rahoittamassa Metsäpolitiikkafoorumi-hankkeessa on kehitetty ja testattu instrumentti, joka perustuu keveisiin kertaluonteisiin asiantuntijapaneeleihin. Näissä tutkijat ja päätöksentekijät kohtaavat ja keskittyvät yhteen teemaan kerrallaan. Kustakin teemasta tehdään synteesi, mitä tutkimus siitä kertoo – ja mitä se ei kerro. Synteesin pohjalta arvioidaan tarvittavia politiikkakeinoja ja tutkimusteemoja. Foorumin tuloksilla tuetaan metsäpolitiikan prosesseja sekä tehostetaan tutkimustulosten käytäntöön vientiä.

Tapio vastaa Metsäpolitiikkafoorumi-hankkeen toteutuksesta yhteistyössä alan toimijoiden ja tutkijoiden kanssa. Ensimmäisenä vuonna 2015 luotiin foorumille toimintakonsepti, jolla käsiteltiin laaja-alaisen ohjausryhmän valitsema 1. teema Puun tarjonta yksityismetsistä.

Puun tarjonta yksityismetsistä -selvityksen suositukset

Tämän selvityksen teossa käytiin läpi yli 50 tutkimusta. Puun kysynnällä ja hinnalla on selvin vaikutus metsänomistajien puunmyyntipäätöksiin, mutta selvityksen mukaan puun tarjonnan lisäämiseen yksityismetsistä voidaan vaikuttaa myös seuraavilla keinoilla:

  • Metsänomistajuuden kehittäminen: sukupolvenvaihdokset, perikuntien päätöksenteko, metsätilojen myynnin aktivointi
  • Metsänomistajien tietoisuuden lisääminen oman metsän mahdollisuuksista: talous- ja kannattavuusneuvonta, metsäomaisuuden hoitopalvelut, julkisin varoin kerättyjen metsävaratietojen hyödyntäminen
  • Metsätilojen ja leimikoiden koko ja rakenne: tilakoon ja leimikoiden koon suurentaminen
  • Metsätalouden kannusteet: metsäverojärjestelmän uudistaminen – tuetaan aktiivisen metsätalouden harjoittamista, puun markkinoille tuloa ja metsänomistajarakenteen kehittymistä.

Lisää tutkimusta tarvitaan seuraavista teemoista:

  • Metsänomistajien kuvaaminen puun tarjonnan ja metsien käytön näkökulmasta
  • Metsätalouden kannattavuuden parantaminen
  • Puuntuotannon lisäämisen mahdollisuudet ja keinot.

Puuta lisää metsistä -seminaari 15.4.2016
Kestävää kasvua metsistä -seminaari 27.4.2017

Metsäpolitiikkafoorumin seuraava teema on Metsien kasvun lisääminen

Metsäpolitiikkafoorumin vuoden 2016 teemaksi on valittu Metsien kasvun lisääminen.

Kasvun lisäämisessä on otettava huomioon kestävyys paitsi puuntuotannon myös metsien monimuotoisuuden säilyttämisen, virkistyskäytön sekä ilmastonmuutoksen ja hiilensidonnan kannalta. Teeman asiantuntijapaneeleihin tullaan kokoamaan laaja-alainen tutkija- ja toimijajoukko.

 

Lisätietoja:

Jouko Lehtoviita, johtaja, konsultointipalvelut, Tapio, + 358 40 586 2134, jouko.lehtoviita@tapio.fi

Tapion raportteja nro 7 | Puun tarjonta yksityismetsistä

Tapion raportteja nro 16 | Kestävää kasvua metsistä – tasapainoisesti tulevaisuuteen