Etusivu » Konsultointi » Käynnissä olevia hankkeita » Metsätalous ja kaavoitus

Metsätalous ja kaavoitus

 

Valtioneuvoston hyväksymään Kansallinen metsästrategia 2025:en on kirjattu tavoite kehittää toimintatapoja niin, että selkeytetään metsälain ja maankäyttö- ja rakennuslain rajapintoja. Hankkeessa kehitetään menettelytapoja maisematyölupakäytännön sujuvoittamiseen ja uusia tapoja edistämään maisema-arvojen turvaamista ja maiseman hoitamista.

Hankkeen tulokset suunnataan kaavoituksesta vastaaville viranhaltijoille ja lautakunnille sekä kaavoituksesta päättäville luottamushenkilöille. Hankkeen työmenetelmiä ovat haastattelut, työpajat, paikalliset pilotit ja koulutustilaisuudet.

Tausta

Maisematyölupamenettelyn selkeyttämisen tarve metsätalouden toimenpiteille on noussut esille esimerkiksi ympäristöministeriön rahoittamassa selvityksessä. Suomessa on hyväksyttyjä voimassaolevia yleiskaavoja noin 2000 kappaletta, joita 1.5.2017 uusittu maankäyttö- ja rakennuslain 128 § ei koske puiden kaatamisen osalta.

Maisematutkimuksen mukaan metsän maisema-arvoa voidaan lisätä metsänkäsittelyllä, etenkin jos se kohdistuu tiheään, hoitamattomaan puustoon. Kuntien päätöksentekijöiden ja kaavoittajien tietoisuuteen tarvitaan uusia tapoja edistämään maisema-arvojen turvaamista ja maiseman hoitamista.

Olemme kehittäneet vuodesta 2015 alkaen laajassa yhteistyössä kaavoituksen toimintatapoja metsänomistajien, metsäalan toimijoiden ja eri hallinnonalojen käyttöön. Vuonna 2016 valmistui Metsänomistajan kaavoitusapu -esite ja -diasarja. Alkuvuonna 2018 valmistui kuntapäättäjille ja kaavoittajille Kaavoituksen metsäapu -esite ja -diasarja.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteina on selkeyttää maisematyölupakäytäntöjä ja selvittää menettelyjä, joilla voidaan edistää maisema-arvojen turvaamista ja maiseman hoitamista muutoin kuin kaavoituksen kautta. Hankkeen pyrkimyksenä on näin ollen edistää metsätalouden monipuolisten mahdollisuuksien hyödyntämistä osana kuntien elinvoimaisuutta.

Yhteistyökumppanit

Hanke toteutetaan yhteistyössä Suomen Metsäkeskuksen ja MTK:n kanssa. Hankkeella on ohjausryhmä, jossa on edustus maa- ja metsätalousministeriöstä, ympäristöministeriöstä, Suomen kuntaliitosta ja metsäalan organisaatioista.

Hankkeen kesto

2018-2020

Lisätietoja

Tommi Tenhola, ympäristöasiantuntija, Tapio Oy, tommi.tenhola(at)tapio.fi, puh. 0400 98 1652

Airi Matila, metsäasiantuntija, Tapio Oy, airi.matila(at)tapio.fi, puh. 040 779 2258