Etusivu » Konsultointi » Käynnissä olevia hankkeita » Terveyttä metsästä

Terveyttä metsästä

Tutkimustieto metsien myönteisistä vaikutuksista henkiseen ja fyysiseen terveyteen sekä hyvinvointiin on lisääntynyt. Sote-uudistuksen jälkeen maakunnat vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollosta ja kunnat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Monipuoliset ja vaihtelevat metsäalueet tarjoavat myönteisiä terveysvaikutuksia sekä uusia mahdollisuuksia terveyden edistämiseen ja sairauksien hoitoon. Luontoavusteiselle kuntoutukselle ja terapialle luo kysyntää yhteiskunnallinen murros, johon liittyy etääntyminen luonnosta.

Uudet palvelut ja viestintä ovat oleelliset keinot lisätä metsien käyttöä terveyden ylläpitämisessä. Kansallinen metsästrategia 2025:n yhtenä päämääränä on, että metsät ovat aktiivisessa, taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävässä ja monipuolisessa käytössä. Metsien terveysvaikutukset ekosysteemipalveluina lisäävät metsänomistajan ansainnan mahdollisuuksia.

Vuonna 2017 Tapio selvitti metsän eri käyttömuotojen mahdollisuuksia kuntoutus- ja terapiatyössä sekä sosiaali- ja terveysalan yrittäjien näkemyksiä luontoavusteisen liiketoiminnan kasvulle. Luontoavusteisella terapialla ja kuntoutuksella tarkoitetaan tässä selvityksessä sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saaneen, Valviran laillistaman terveydenhuollon ammattihenkilön tarjoamaa palvelua.

Vuosina 2018-20 Lääkäriseura Duodecim, Helsingin yliopiston metsätieteen laitos ja Tapio toteuttavat Kansanterveyttä metsästä -hankkeen.

Tiedote 24.5.2018: Parempaa kansanterveyttä metsäympäristöjen avulla

Tiedote 30.1.2018, Metsät tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia sosiaali- ja terveysalalle

Raportti, Luontoavusteista terapiaa metsässä – metsän merkitys vihreän hoivan yrittäjyydelle. Tapion raportteja nro 23 (PDF)