Etusivu » Konsultointi » Käynnissä olevia hankkeita » Tuli takaisin metsiin

Tuli takaisin metsiin

Hankkeen tavoitteena on pysäyttää luonnonhoidollisten kulotusten väheneminen ja kääntää hallittu tulen käyttö talousmetsissä kasvu-uralle. Hanke toteutetaan vuosina 2017-2018 maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella ja osana METSO-ohjelman toteutukseen kuuluvia valtakunnallisia luonnonhoidon kehittämishankkeita. 

Hakkuualueiden hallitun tulenkäytön avulla voidaan lisätä luontotyyppien ja lajiston monimuotoisuuden suojelua sekä metsänhoidon vastaavuutta luonnonhäiriöihin. Tutkimukset ovat osoittaneet luonnonhoidollisen kulotuksen monimuotoisuushyötyjen olevan ylivertaisia tavanomaisiin metsätaloudellisiin kulotuksiin ja etenkin tavanomaisiin uudistushakkuisiin nähden. Luonnonhoidollinen kulotus nähdään keskeisenä kehittämiskohteena viimeaikaisissa metsätalouden kestävyyttä koskevissa selvityksissä.

Kulotustoimintaa on kehitetty ja tuettu useissa METSO-ohjelman hankkeissa ja -verkostoissa viimeisen 10 vuoden aikana (Kulotus-kehittämistoiminta 2007-2015). Kehittämistyöstä ja luonnonhoidollisia kulotuksia puoltavista tutkimustuloksista huolimatta kulotustoiminta on taantunut jo pidemmän aikaa. Tilannetta pyritään korjaamaan Tuli takaisin metsiin -hankkeen toimenpiteillä.

Hankkeen tulokset

  1. Kokeiluun perustuva toimintamalli luonnonhoidollisten kulotusten toteuttamisesta Kemera luonnonhoitohankkeena
  2. Ehdotus luonnonhoidollisten kulotusten tukemisesta osana tulevaa metsätalouden kannustejärjestelmää
  3. Selvitys tulen käytöstä keinona kustannustehokkaassa maankäytön muutoksessa talousmetsästä suojelualueeksi

Lisätietoa:
Projektipäällikkö Lauri Saaristo, p. 0405739168, lauri.saaristo(at)tapio.fi