Etusivu » Konsultointi » Koulutuspalvelut » Harvennuskortti

Harvennuskortti

Tapion harvennuskortti – avain laadukkaaseen metsien käsittelyyn

Laadukas metsänkäsittely ja sopiva harvennustapa varmistaa kasvatusmetsille hyvän tulevaisuuden ja metsänomistajalle tuottavan metsän. Hakkuukoneenkuljettajan ammattitaito ja metsänhoito-osaaminen on avainasemassa onnistuneessa kasvatusmetsien käsittelyssä.

Tapion Harvennuskortti kertoo haltijansa metsänhoito-osaamisesta ja kasvatusmetsien käsittelytaidoista.

Tapion Harvennuskortin suorittanut hakkuukoneenkuljettaja hallitsee harvennustavat ja hyvän korjuun laadun kriteerit, osaa määritellä sopivan harvennusvoimakkuuden ja soveltaa harvennustapoja ja -malleja sekä luonnonhoidon menetelmiä kasvatushakkuukohteen ominaispiirteiden mukaan.

Tapion harvennuskortin saat suorittamalla osaamiskokeen

Tapion harvennuskortin voi saada osallistumalla harvennusmetsien käsittelyn ammattitaitoa kehittävään valmennukseen ja suorittamalla hyväksytysti osaamiskokeen. Valmennuksen ohjelmaan sisältyy kasvatusmetsien käsittelyn periaatteet ja luonnonhoidon menetelmät sekä hyvän metsänhoidon suositusten mukaiset kasvatushakkuutavat ja niiden laadunseuranta. Tapio järjestää koulutusta lähiopetuksena, johon voi sisältyä luento- ja maasto-opetusta sekä verkkokursseina, joissa opiskellaan itsenäisesti ja suoritetaan osaamiskoe verkko-oppimisympäristössä. Valmennus on tarkoitettu;

  • metsäkone- ja metsäpalveluyrittäjille
  • metsäkoneenkuljettajille
  • metsätyöntekijöille.

Tapion harvennuskortti varmistaa ammattitaidon

Tapion kouluttama ja harvennuskortin suorittanut ammattilainen hallitsee laadukkaan korjuujäljen vaatimukset ja osaa seurata työnsä laatua omavalvontaperiaatteella. Hän osaa toteuttaa kasvatettavan puuston valinnan asiantuntevasti tasaikäisrakenteisen sekä eri-ikäisrakenteisen metsän käsittelyssä.

Tapion harvennuskortti osoittaa puunkorjuuyrityksen asiakkaille työntekijöiden hyvän ammattitaidon ja osaamisen, joka vahvistaa metsänomistajien luottamusta puunkorjuuyrityksen toimintaan. Tapion harvennuskortti on myös osoitus PEFC-metsäsertifioinnin edellyttämästä työntekijöiden osaamisen varmistamisesta