Etusivu » Tuotteet » TAPIO Auditointi » Metsäalan kone- ja kuljetusyritysten toiminnan auditointi

Metsäalan kone- ja kuljetusyritysten toiminnan auditointi

Riippumatonta yritysten toiminnan ja johtamisjärjestelmän auditointipalveluja metsäalan yrityksille

Auditointipalvelu sopii metsäkone- tai kuljetusyritykselle, joka haluaa riippumattoman osapuolen arvioinnin omasta toiminnastaan. Palvelu soveltuu myös puunhankintaorganisaatiolle, joka haluaa kolmannen osapuolen tekemällä auditoinnilla varmistaa, että alihankintakumppanit menettelevät tilaajan vaatimusten mukaan.

Palvelun kuvaus

Yrityksen toiminnan ja johtamisjärjestelmän auditointi on määrämuotoinen ja objektiivinen arviointi yrityksen johtamisesta ja menettelytavoista. Auditointi todentaa, täyttääkö yritys toiminnalle asetetut vaatimukset, jotka voivat perustua esimerkiksi;

  • yrityksen omaan toiminta- tai johtamisjärjestelmään
  • asiakkaiden edellyttämiin menettelytapoihin, ohjeisiin ja laatukriteereihin
  • toimialalla yleisesti hyväksyttyihin alihankintapalvelujen sopimusehtoihin ja laatukriteereihin.

Auditointi koostuu auditoijan tekemästä yrityskäynnistä ja haastatteluista, tutustumisesta yrityksen toimintakäsikirjaan, työohjeisiin ja sopimuskäytäntöihin sekä lakisääteisten velvoitteiden dokumentteihin. Yritys saa auditoinnista raportin, jolla se voi todentaa auditointivaatimusten toteutumisen. Auditointiraportti sisältää myös koosteen mahdollisista korjaavista toimenpiteistä ja auditoijan havainnot keskeisistä kehittämistarpeista.

Tutustu tarkemmin:

Yksi auditointi riittää, vaikka asiakkaita olisi useita

Puunkorjuu- ja kaukokuljetusyrittäjät sekä metsäpalvelu- ja metsäenergiayrittäjät voivat tuottaa palveluja usealle asiakkaalle. Näistä useampi voi edellyttää, että urakoitsijan toiminta on todennettava auditoinnilla. Jotta päällekäisiltä toimittaja-auditoinneilta vältyttäisiin, käyttöön on otettu metsäurakoinnin yhtenäiset auditointikriteerit (pdf), joihin myös Tapion auditointipalvelut perustuvat.

Tapion referenssit

Asiantuntijoillamme on monipuolinen kokemus metsäalan pk-yritysten toiminnan auditoinneista ja yritysten laatutyön kehittämistä. Tapio on tehnyt metsäkoneyritysten, puutavaran kaukokuljetusyritysten ja metsäpalveluyritysten toimittaja-auditointeja Stora Enso Metsälle lähes kymmenen vuotta.

Tapio on myös kehittänyt metsäalan pk-yritysten auditointiprosessia ja -kriteerejä Metsätehon koordinoimassa projektissa sekä Stora Enso Metsälle tuotetuissa auditointipalveluissa.

Ota yhteyttä Ari Niemiseen, tarjoamme yrityksesi tarpeita vastaavan auditointipalvelun.