Metsää omistavia kuolinpesiä innostetaan sujuvaan metsänomistamiseen

Tilastojen mukaan kuolinpesät omistavat kymmenen prosenttia yksityisomistuksessa olevasta metsämaasta. Kuolinpesäomistus on väliaikainen vaihe, ja siksi kuolinpesien omistusjärjestelyihin kaivataan uutta sujuvuutta. Tapio Oy on laatimassa kuolinpesien osakkaille tiiviin tietopaketin, jonka tavoitteena on innostaa kuolinpesien osakkaita pohtimaan yhdessä metsänomistuksen siirtämistä seuraavaan vaiheeseen.

Kuolinpesän purkaminen on hyvä keino tehostaa ja nopeuttaa metsäomaisuuteen liittyvää päätöksentekoa. Päätöksenteko kuolinpesässä monimutkaistuu, kun kuolinpesän osakas kuolee, jolloin hänen tilalle tulee uusi kuolinpesä osakkaineen. Kuolinpesän purkaminen katkaisee tämän kehityksen.

– Kuolinpesän omistusjärjestelylle on tarjolla useita vaihtoehtoja. Kuolinpesän osakkaiden on hyödyllistä selvittää metsänomistuksensa tavoitteet, joiden perusteella kuolinpesän osakkaat voivat suunnitella metsänomistuksensa tulevaisuutta, kertoo metsätilarakenteen johtava asiantuntija Antti Pajula Suomen metsäkeskuksesta.

Kuolinpesä on väliaikainen vaihe

Kuolinpesän metsätaloudelliseen toimintaan vaikuttavat osakkaiden henkilökohtaiset lähtökohdat, osakkaiden metsänhoidon tietotaito ja osakkaiden henkilösuhteet.

– Tavoitteenamme on tunnistaa osakkaiden tavoitteita ja tehdä tunnetuksi metsänomistusmuotojen eroja. Luomme kuolinpesän purkamiselle vaiheet, jotka auttavat osakkaita päätöksenteossa, valottaa metsäasiantuntija Airi Matila Tapiosta kehitystyön lopputulosta.

Purkamisen vaiheet kootaan tiiviiksi oppaaksi

Ensisijaisesti kuolinpesien osakkaille tarkoitettu opas julkaistaan verkkojulkaisuna. Oppaasta on hyötyä metsätalouden ammattilaisille, jotka toimivat neuvonta- ja koulutustehtävissä. Opas soveltuu myös organisaatioille, jotka myyvät palveluja kuolinpesän osakkaille. Opas julkaistaan vuoden lopussa.

Kehitystyötä tehdään yhdessä Suomen metsäkeskuksen kanssa. Siinä hyödynnetään Suomen metsäkeskuksen käynnissä olevia alueellisia metsätilarakennehankkeita. Työn rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Lisätietoja:
Metsäasiantuntija, MMM, Airi Matila, Tapio Oy, etunimi.sukunimi@tapio.fi, puh. 040 7792258
Metsätilarakenteen johtava asiantuntija, MMM, Antti Pajula, Suomen metsäkeskus, etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi, puh. 029 432 4705