Etusivu » Tuotteet » TAPIO Auditointi » Metsän- ja luonnonhoidon laadunarviointi

Metsän- ja luonnonhoidon laadunarviointi

Metsänhoitomenetelmien valinta, ajoitus ja toteutuksen taso ovat metsänkasvatuksen kannattavuuden avaintekijöitä. TAPIO Auditointi -palvelussa saatte riippumattoman arvion metsien hoidon tasosta suhteessa asettamiinne tavoitteisiin ja Metsänhoidon suosituksiin. Saatte myös konkreettisia ehdotuksia toiminnan kehittämiseen niin työmaa- kuin organisaatiotasolla. Voitte halutessanne olla mukana maastokohteiden arvioinnissa. Tällöin arvioinnilla on myös koulutuksellinen tavoite.

Talousmetsien luonnonhoidolla turvataan metsien käytön ekologista kestävyyttä. Luonnonhoidon laadunarvioinnissa todennetaan Metsänhoidon suositusten, metsäsertifioinnin ja lain toteutuminen hakkuualalla. Tapiosta saatte kattavat kohde- ja yhteenvetoraportit luonnonhoidon toteutumisesta.

Referenssejä

UPM Metsä, Environmental Specialist Matti Maajärvi:  Laadunarviointi on toiminnan kehittämisen työkalu