Metsän mahdollisuuksia vihreä hoiva -yrittäjyydessä selvitetään

Metsäluonnon terveysvaikutukset tunnetaan yhä paremmin. Tapio kokoaa tietoa metsäluonnon terveysvaikutuksista ja metsän eri käyttömuotojen mahdollisuuksista vihreä hoiva -yrittäjyydessä. Tietojen pohjalta laaditaan synteesi siitä, miten metsät sopivat vihreän hoivan moninaisiin tarpeisiin.

Vihreä hoiva tarkoittaa luonnon ja eläinten hyödyntämistä ihmisen kuntouttamisessa, uupumisen ja syrjäytymisen ehkäisyssä sekä lasten kasvatuksessa. Vihreä hoiva on yksilöllistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista palvelutarjontaa.

Vihreä hoiva voidaan tuottaa kokonaan tai osittain metsässä

-Selvitämme, miten metsäympäristö on osa vihreää hoivaa ja sosiaali- ja terveydenhuollon yrittäjyyttä. Kokoamme näiden yrittäjien näkemyksiä metsäympäristön ja erityisesti sen laadun merkityksestä palveluntarjonnassa. Haastattelemme alan yrittäjiä ja tutustumme heidän palveluihinsa, kertoo metsäasiantuntija Airi Matila Tapiosta.

-Havaintoja peilaamme Sipilän hallituksen yrittäjyyspakettiin. Sillä tavoitellaan kevytyrittäjyyden, monialayrittäjyyden ja yrittäjyyden uusien muotojen kehittymistä, toteaa Airi Matila.

Synteesi metsän terveysvaikutuksista erilaisissa metsissä

Toisena tavoitteena on koota näkemys metsien terveysvaikutuksista metsien eri käyttömuodoissa. Tätä varten perehdytään tutkimuksiin ja arvioidaan erilaisten metsien hyödyt, merkitykset ja ristiinkytkennät.

Kehitystyön hyötynä pystytään tunnistamaan aiempaa paremmin vihreä hoiva -liiketoiminnan mahdollisuuksia.  Metsiin perustuvan liiketoiminnan ja metsien tuottamien terveysvaikutusten kasvu on yhtenä tavoitteena Kansallinen metsästrategia 2025:ssä. Projekti tuottaa myös tietoa ja ehdotuksia jatkoselvitystä ja -kehittämistä varten.

Projektia rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö ja työ valmistuu vuoden 2017 loppuun mennessä.

Lisätietoja:
Metsäasiantuntija Airi Matila, puh. 040 779 2258, airi.matila(at)tapio.fi, @iloaluonnosta

Airi Matila