Metsänomistajia kannustetaan yhteistyöhön luontoyrittäjien kanssa

Metsäluonnosta löytyy lukuisia mahdollisuuksia yritystoiminnalle. Esimerkiksi luonnossa liikkumisen tuoma hyvinvointi on hyödynnettävissä erilaisissa palveluissa aina matkailusta terveydenhuoltoon. Miten metsiin saataisiin nykyistä enemmän uutta yritystoimintaa puuntuotannon rinnalle? Metsänomistajia ja metsäluonnossa toimivia yrittäjiä kannustetaan yhteistyöhön uudessa oppaassa esiteltävillä tavoilla. Oppaan on tuottanut maa- ja metsätalousministeriön tilauksesta Tapio Oy yhteistyössä Pellervon taloustutkimus PTT:n kanssa.

metsapolkuMiten sovin metsäympäristön hyödyntämisestä? Työkaluja sopimiseen, ideoita tekemiseen –opas antaa tietoa erilaisista sopimusmalleista ja hyvistä toimintatavoista, jotka tukevat osapuolten välistä yhteistyötä. Ideoiden herättämiseksi opas esittelee yli kymmenen yritystä, tuotetta tai kehityshanketta, joissa metsäluonto on avainroolissa. Oppaassa tuodaan esille myös näkökulmia korvauksesta sopimisen tueksi.

Kyselytutkimuksen (Tapio Oy ja PTT 2016) mukaan metsänomistajat ovat kiinnostuneita tuomaan metsiinsä uusia käyttömuotoja puuntuotannon rinnalle. Selvityksen mukaan moni metsänomistaja on kiinnostunut tarjoamaan metsiään esimerkiksi luonto-tai metsästysmatkailuun, keruutuotteita hyödyntävän tai luontovalokuvausta tarjoavan toimijan käyttöön.

Metsänomistajan ja yrittäjän yhteistyö voi alkaa vaikka palveluyrittäjän tarpeesta varmistua, että metsänhoito ja hakkuut sopivat yhteen palvelutuotannon kanssa yrityksen toiminnalle tärkeällä metsäalueella.

–Olemme havainneet, että metsänomistajien ja yrittäjien välisen vuoropuhelun vahvistamiseksi tarvitaan erilaisia apuvälineitä. Toimijoita on tällä sektorilla niin paljon, että keinovalikoiman on oltava laaja. Tämä opas esittää osan toimintatavoista ja kehittämistyö tulee jatkumaan, kertoo Tapiossa Ekosysteemipalveluiden tuotteistamishanketta vetävä Saara Lilja-Rothsten.

Uusia yhteistyömalleja kehittäessä sekä metsänomistajan että yrittäjän on tiedostettava myös jokamiehen oikeuden tuomat mahdollisuudet ja rajoitteet. Jokamiehen oikeuksia ei esimerkiksi voi rajoittaa osapuolten välisillä sopimuksilla.

–Toimintaa suunniteltaessa on hyvä aina muistaa, että sujuvan yhteistyön tulevaisuus turvataan avoimella tiedonvaihdolla ja keskustelulla, toteaa Lilja-Rothsten.

Opas on osa Tapion toteuttamaa Ekosysteemipalveluiden tuotteistaminen –hanketta, jonka rahoittajana on maa- ja metsätalousministeriö. Oppaan ovat tuottaneet yhteistyössä Tapio ja Pellervon taloustutkimus PTT.

Miten sovin metsäympäristön hyödyntämisestä? Työkaluja sopimiseen, ideoita tekemiseen – julkaisu on luettavissa Tapion www-sivuilla.

Lisätietoja:
Essi Lahti, Tapio Oy
Sähköposti essi.lahti@tapio.fi, puhelin 050 467 9871