Etusivu » Metsäpuiden siemenet » Tuotteet » Kuusen siemenviljelyssiemenet

Kuusen siemenviljelyssiemenet

Kuusen jalostuksella saadaan lähes vastaavia kasvuhyötyjä kuin männyllä (lisäkasvu prosentteina verrattuna paikalliseen metsikköalkuperään). Koska kuusta kasvatetaan mäntyä paremmilla mailla, jalostetun kuusen hyödyt nousevat metsänomistajalle puun kasvuna tai hakkuutuloina mitattuna samaan suuruusluokkaan kuin männyllä.
Siemenviljelyksillä tuotetut jalostetut siemenet ovat suuria ja tasalaatuisia ja niillä on hyvä itävyys sekä nopea alkukehitys. Taimitarhoilla tällaisilla siemenillä saadaan tasakokoisia ja hyvälaatuisia taimia sekä erinomainen taimisaanto.

SP TaimetKuusen jalostetut siemenet tuotetaan toistaiseksi ensimmäisen polven siemenviljelyksillä, joita Tapiolla on tuotannossa noin 70 hehtaaria. Jalostushyödyltään vielä parempia valiosiemenviljelyksiä (1,5-polven siemenviljelyksiä) Tapiolla on noin 90 hehtaaria. Lisäksi Tapiolla on kaksi nuorta siementaimisiemenviljelystä. Lähivuosina saataneen ensimmäisiä satoja 1,5-polven siemenviljelyksiltä, jotka on perustettu 2000-luvun alussa.