Etusivu » Metsäpuiden siemenet » Tuotteet » Metsikkösiemenet

Metsikkösiemenet

Metsikkösiemenet kerätään parhaina siemenvuosina metsäammattilaisten valitsemista metsiköistä. Keräysmetsiköiden valinnassa kiinnitetään huomiota puiden runko- ja latvusmuotoon, oksien kokoon ja karsiutumiseen sekä metsikön terveyteen. Metsikkösiemenet ovat vähän pienempiä ja laadultaan vaihtelevampia kuin siemenviljelyssiemenet.

SP MannikkoMännyllä metsikkösiemeniä kerätään pääasiassa Pohjois-Suomessa, jonne siemenviljelysten käyttöalueet eivät ulotu tai jalostettua siementä on niukasti saatavissa. Keräykset kohdistetaan vuosiin, jolloin käpyjä on runsaasti ja lämpösumma on niin hyvä, että siemenet valmistuvat täysin.

Kuusen metsikkösiemeniä joudutaan keräämään koko maassa, koska siemenviljelykset tuottavat tällä hetkellä liian harvoin hyviä siemensatoja. Eteläisimpään Suomeen on hankittu kuusen siemeniä myös Virosta. Siemeniä hankitaan hyvinä käpyvuosina, jolloin käpyjä on runsaasti ja siemen- ja käpytuhoja vähän. Tilanne tullee helpottumaan viimeistään 2020-luvulla kun uudet kuusen siemenviljelykset alkavat tuottaa satoja.

Valittaessa metsikkösiemeniä viljelykohteelle sovelletaan Eviran määrittelemiä puulajikohtaisia lähtöisyysalueita. Lähtöisyysalueella tarkoitetaan aluetta, jolla on riittävän yhdenmukaiset luonnonolot ja jolla sijaitsevat metsiköt ovat ilmiasultaan tai geneettisiltä ominaisuuksiltaan riittävän samankaltaisia. Tarvittaessa otetaan huomioon alueen korkeusvaihtelut.

Männynsiementen kylvöohje PDF

Männyn lähtöisyysaluekartta.

Edulliseen uudistamiseen

Männyn metsikkösiemen, 0,5 kg. Kerätty Hankasalmelta, Jämsästä ja Laukaalta. Itävyys 88 %.
Siementen käyttöalue on noin 100 km keräysalueesta etelään ja pohjoiseen.

Kauppaan

Edulliseen uudistamiseen

Männyn metsikkösiemen, 0,5 kg. Kerätty Pudasjärveltä. Itävyys 88 %
Siementen käyttöalue on lähtöisyysalue 5. Siemen sopii varmuudella Pudasjärven alueelle ja siitä länteen, alle 200 m korkeuteen merenpinnasta, ja noin 100 km Pudasjärven eteläpuolelle.

Kauppaan