Etusivu » Metsätietoa » Julkaisut ja raportit

Julkaisut ja raportit

Tapion raportteja -sarja

Metsän- ja luonnonhoito

Nro 28. Luontoon perustuvat palvelut yksityismetsissä

Ekosysteemipalveluiden tuotteistaminen -hankkeessa keskityttiin toimenpiteisiin, joilla yksityismetsien aineettomat ekosysteemipalvelut saadaan paremmin käyttöön matkailu-, virkistys-, ja terveyspalveluliiketoiminnassa.

Nro 22. Monipuoliset metsänhoitomenetelmät käyttöön suometsissä.

Monipuoliset metsänhoitomenetelmät käyttöön suometsissä -hankkeessa selvitettiin Metsänhoidon suositusten toimenpide-ehdotusten soveltamista, luonnonhoitoratkaisuja ja käsittelyn monipuolistamista suometsien hoidossa.

Nro 19. Suositukset digitaalisesti läsnä päätöksenteossa -osaprojektin tulokset

Nro 18. Metsälakiuudistus käytännön metsätalouden kannalta

Nro 15, Luontomatkailu, hyvinvointi ja METSO

Nro 14, Metsänhoidon suositusten vaikuttavuus ja kehittämistarpee

Nro 11, Metsätalouden uusi kannustejärjestelmä – vaihtoehtoja ja arvioita

Nro 5, Resurssitehokas puunkorjuu

Metsätalouden kannattavuus ja metsänomistus

Nro 21. Kuolinpesästä sujuvaan metsänomistukseen

Nro 16, Kestävää kasvua metsistä – tasapainoisesti tulevaisuuteen

Nro 13, Metsäntutkimus tehokkaammin käyttöön – Metsätiedepaja–konsepti ja sen toteutus aiheesta Metsänjalostuksen kannattavuus

Nro 12, Puutavaranmittauslainsäädännon evaluointiraportti

Nro 9, Metsäbiotalouden arvoketjut -loppuraportti

Nro 7, Puun tarjonta yksityismetsistä

Ekosysteemipalvelut, maisema ja kulttuuri

Nro 27. Metsien ekosysteemipalvelujen yhteensovittaminen.

Nro 25. Metsäkulttuurinen näkökulma Kansalliseen metsästrategiaan

Nro 23. Luontoavusteista terapiaa metsässä – metsän merkitys vihreän hoivan yrittäjyydelle

Nro 10, Merkityksellinen metsäkulttuuri

Kaavoitus

Nro 3, Metsätalouden näkökulmia yleiskaavamerkintöihin ja -määräyksiin sekä maisematyölupaan

Biotalous

Nro 20. From Forest Research to Forestry Practice – Approaches in Leveraging Forest Research in Northern and Central European Countries

Nro 8, Biotalous maakunnissa

Nro 6, Biomassaterminaalit -esiselvityshankkeen loppuraportti

Nro 4, Kaskadikäyttö metsätalouden kestävyyden todentajana – esiselvitys

Nro 2, Metsien rooli EU:n biotalouden kehityksessä

Ilmastonmuutos

Nro 26. Ilmastoriskit yritysten arvoketjuissa. Tavoitteena ilmastokestävyyden vahvistuminen.

Nro 24. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen tieto- ja osaamistarpeet Suomessa. Kohti tutkimusohjelmaa. 

Nro 17, Ilmastonmuutoksen sopeutumisen indikaattorit seurannan työkaluna

 

 

Muut julkaisut, oppaat ja työkalut

Kaikki julkaisut, oppaat ja työkalut on koottu uudelle sivulle: tapio.fi/metsatietoa/oppaat-ja-tyovalineet/

 

 

Kaavoituksen metsäapu

Kuolinpesästä sujuvaan metsänomistukseen

Metsätien kunnossapidon oppaat ja ohjeet, urakoinnin mallilomakkeet ja tehtäväkortit

Talousmetsien luonnonhoidon tehokkaat ratkaisut, Monimetsä-hankkeen selvitys

Opas energiapuuterminaalien ympäristölupakäytännöistä

Miten sovin metsäympäristön hyödyntämisestä? – Työkaluja sopimiseen, ideoita tekemiseen

Metsänomistajan kaavoitusapu

Skogsägarens planläggningshjälp

Liito-oravan huomioon ottaminen metsänkäytön yhteydessä. Neuvontamateriaali.

Listaa kaikki >>