Etusivu » Metsätietoa » Julkaisut ja raportit » Metsänhoidon suositukset talousmetsien luonnonhoitoon, työopas

Metsänhoidon suositukset talousmetsien luonnonhoitoon, työopas

Saaristo, L. & Vanhatalo, K. (toim.) 2015. Metsänhoidon suositukset talousmetsien luonnonhoitoon, työopas. Tapion julkaisuja.

Julkaistu verkossa 31.12.2015

Julkaisija Tapio Oy

ISBN 978-952-5632-29-3

Metsien käytön suunnittelussa ja toteutuksessa tavoitellaan onnistumista vaihtelevissa tilanteissa sekä talouden että ympäristön, mutta myös yleisen hyväksyttävyyden osalta. Metsätalouden toimijoiden tulee olla tietoisia toiminnan ympäristövaikutuksista, ei-toivottujen vaikutusten vähentämiseen liittyvistä metsän- ja luonnonhoidon ohjeista sekä niiden soveltamisesta käytäntöön.

Tähän talousmetsien luonnonhoitoa käsittelevään työoppaaseen on koottu metsätalouden ympäristöohjeistus mukaan lukien perustelut ja soveltamisohjeet. Työopas esittelee ympäristöohjeistusta keskeisten ympäristötavoitteiden näkökulmasta. Niitä ovat luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, vesiensuojelu sekä metsien kulttuuriperinnön, maisema-arvojen ja virkistyskäytön edellytysten turvaaminen.

Lataa PDF.

Metsänhoidon suositukset talousmetsien luonnonhoitoon, tiivistelmä (PDF)
Lataa esitys