Etusivu » Metsätietoa » Julkaisut ja raportitPage 2

Julkaisut ja raportit

 Tapion raportteja -sarja

Nro 28. Luontoon perustuvat palvelut yksityismetsissä. 

Nro 27. Metsien ekosysteemipalvelujen yhteensovittaminen.

Nro 26. Ilmastoriskit yritysten arvoketjuissa. Tavoitteena ilmastokestävyyden vahvistuminen.

Nro 25. Metsäkulttuurinen näkökulma Kansalliseen metsästrategiaan

Nro 24. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen tieto- ja osaamistarpeet Suomessa. Kohti tutkimusohjelmaa. 

Nro 23. Luontoavusteista terapiaa metsässä – metsän merkitys vihreän hoivan yrittäjyydelle

Nro 22. Monipuoliset metsänhoitomenetelmät käyttöön suometsissä. 

Nro 21. Kuolinpesästä sujuvaan metsänomistukseen

Nro 20. From Forest Research to Forestry Practice – Approaches in Leveraging Forest Research in Northern and Central European Countries

Nro 19. Suositukset digitaalisesti läsnä päätöksenteossa -osaprojektin tulokset

Nro 18. Metsälakiuudistus käytännön metsätalouden kannalta

Nro 17, Ilmastonmuutoksen sopeutumisen indikaattorit seurannan työkaluna

Nro 16, Kestävää kasvua metsistä – tasapainoisesti tulevaisuuteen

Nro 15, Luontomatkailu, hyvinvointi ja METSO

Nro 14, Metsänhoidon suositusten vaikuttavuus ja kehittämistarpeet

Nro 13, Metsäntutkimus tehokkaammin käyttöön – Metsätiedepaja–konsepti ja sen toteutus aiheesta Metsänjalostuksen kannattavuus

Nro 12, Puutavaranmittauslainsäädännon evaluointiraportti

Nro 11, Metsätalouden uusi kannustejärjestelmä – vaihtoehtoja ja arvioita

Nro 10, Merkityksellinen metsäkulttuuri

Nro 9, Metsäbiotalouden arvoketjut -loppuraportti

Nro 8, Biotalous maakunnissa

Nro 7, Puun tarjonta yksityismetsistä

Nro 6, Biomassaterminaalit -esiselvityshankkeen loppuraportti

Nro 5, Resurssitehokas puunkorjuu

Nro 4, Kaskadikäyttö metsätalouden kestävyyden todentajana – esiselvitys

Nro 3, Metsätalouden näkökulmia yleiskaavamerkintöihin ja -määräyksiin sekä maisematyölupaan

Nro 2, Metsien rooli EU:n biotalouden kehityksessä

 

Muut julkaisut, oppaat ja työkalut

Kaikki julkaisut, oppaat ja työkalut on koottu uudelle sivulle: tapio.fi/metsatietoa/oppaat-ja-tyovalineet/

 

 

Kaavoituksen metsäapu

Kuolinpesästä sujuvaan metsänomistukseen

Metsätien kunnossapidon oppaat ja ohjeet, urakoinnin mallilomakkeet ja tehtäväkortit

Talousmetsien luonnonhoidon tehokkaat ratkaisut, Monimetsä-hankkeen selvitys

Opas energiapuuterminaalien ympäristölupakäytännöistä

Miten sovin metsäympäristön hyödyntämisestä? – Työkaluja sopimiseen, ideoita tekemiseen

Metsänomistajan kaavoitusapu

Skogsägarens planläggningshjälp

Liito-oravan huomioon ottaminen metsänkäytön yhteydessä. Neuvontamateriaali.

Listaa kaikki >>