Etusivu » Monipuoliset metsänhoitomenetelmät käyttöön suometsissä. Tapion raportteja nro 22.

Monipuoliset metsänhoitomenetelmät käyttöön suometsissä. Tapion raportteja nro 22.

Nieminen Ari, 2017. Monipuoliset metsänhoitomenetelmät käyttöön suometsissä. Tapion raportteja nro 22.

© Tapio Oy

ISBN 978-952-5632-57-6
ISSN 2342-804X(pdf)

Monipuoliset metsänhoitomenetelmät käyttöön suometsissä -hankkeessa selvitettiin metsänhoidon suositusten toimenpide-ehdotusten soveltamista, luonnonhoitoratkaisuja ja käsittelyn monipuolistamista suometsien hoidossa. Hankkeen työnä järjestettiin suometsätaloutta käsittelevä ajankohtaiseminaari, haastateltiin puunhankinta- ja metsäpalveluorganisaatioiden asiantuntijoita, tutkijoita ja sidosryhmien edustajia sekä käsiteltiin suometsien hoitoa asiantuntijatyöpajoissa. Haastateltavien henkilöiden ja asiantutijatyöpajojen näkemykset suometsien hoidosta, käytännössä kohdatuista ongelmista, suometsien käytön hyväksyttävyydestä sekä johtopäätökset suometsien käytön edistämiseksi on koottu raportiksi.

Lataa PDF