Etusivu » TapahtumatPage 2

Tapahtumat

Tapio on metsäbiotalouden laaja-alainen asiantuntija. Järjestämme useita erilaisia tapahtumia, seminaareja, valmennuksia, työpajoja ja koulutuksia vuosittain. Kestävä metsien käyttö, kestävä kehitys, kiertotalous, metsäpolitiikka, metsänomistaminen, metsän- ja luonnonhoito, puuhuolto, metsänhoidon suositukset, metsädigitalisaatio ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen ovat teemoja, joihin koulutuksemme ja tapahtumamme liittyvät. Tule oppimaan ja verkostoitumaan meidän ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

8.11.2018
Puutuhkan hyötykäytön mahdollisuudet Pohjoisessa Keski-Suomessa

Puutuhkasta yritystoimintaa -tilaisuus 8.11.2018. Tervetuloa miettimään yhdessä mahdollisuuksia hyödyntää puutuhkaa Pohjoisen Keski-Suomen alueella! Tule kehittämään omaa liiketoimintaasi! Lue lisää

29.11.2018
BIOTALOUS-INNO, palvelukehittäjän valmennusohjelma

Biotalouden alalle suunnattu valmenuusohjelma, jossa tavoitteena on uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytäminen ja palveluinnovaatioiden kehittäminen.Valmennusohjelma on suunnattu luonnonvara-alalla toimiville asiantuntijoille, esimiehille ja kehittäjille.

Lue lisää: BIOTALOUS-INNO

 

 

HUHTIKUU- LOKAKUU, USEITA PAIKKAKUNTIA SUOMESSA
Monimetsä – Luonnonhoidon toimintamallit talousmetsissä – koulutukset 

Monimetsä-koulutuspäivä tarjoaa osallistujilleen laajan tietopaketin siitä, kuinka metsänhoidon suositusten avulla voi palvella metsänomistajaa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja vesiensuojeluun liittyvissä kysymyksissä. Metsätaloudellisesti vaikeiden tai vähäarvoisten kohtien säästäminen on kustannustehokasta monimuotoisuuden turvaamista.

Ensimmäinen Monimetsä-koulutus pidettiin Hyvinkäällä 19.4.2018. Aamupäivällä puhuimme talousmetsien luonnonhoidon keinoista ja keinojen hyödyntämisestä metsänomistajien palvelussa. Iltapäivällä maastokohteena oli Kytäjän kartanon mailla olevaa talousmetsää. Pienen metsäkävelyn varrelta löytyi kukkurakaupalla mahdollisuuksia monimuotoisuuden turvaamiseen metsänhoidon ja hakkuiden rinnalla. Näitä mahdollisuuksia oli hakkuissa ja metsänhoidossa taitavasti hyödynnetty metsänhoidon suositusten mukaisilla luonnonhoitokeinoilla. Alueelta löytyi muun muassa turvattuja arvokkaita luontokohteita, järeitä haapoja, lahopuuta sekä monipuolisia puustorakenteita. Lue lisää ja katso kuvia luontokohteilta: https://goo.gl/H9gcFB

4.10 ja 5.10.2018 SUKEVA, SONKAJÄRVI
Veden palautus suojelusoille ojien kunnostuksen yhteydessä -koulutus

Koulutukset on tarkoitettu ojien kunnostushankkeen suunnittelijoille, toteuttajille, viranomaisille sekä maanomistajille. Ensimmäiset tilaisuudet pidetään Sonkajärvellä 4.10 toimijoille ja 5.10 maanomistajille. Uusi toimintamalli parantaa kuivuneiden suojelusoiden vesitaloutta ja tehostaa ojien kunnostushankkeen vesiensuojelua.

 

3.10.2018
ARVO-TUHKA -hankkeen työpaja

Työpajassa esitellään tuhkan uudet mahdollisuudet  maanrakennuksessa.  Asiantuntijat kertovat uuden MARA-asetuksen sisällöstä ja käytännön mahdollisuuksista,  joita se tuo Päijät-Hämeen alueelle. Työpaja tarjoaa loistavan verkostoitumismahdollisuuden kaikille tuhkan ja maarakentamisen parissa toimijoille. Lue lisää!

 

26.9.2018 HELSINKI
Ilmastonmuutos haltuun – Ennakoi, varaudu, sopeudu -viestintäkampanjan esittelytilaisuus

Järjestöjen yhteinen viestintäkampanja Ilmastonmuutos haltuun on viikolla 41. Tervetuloa kaikki järjestöt kampanjan esittelytilaisuuteen 25.9.2018 .  Tilaisuudessa tutustumme kampanjan materiaaleihin sekä mietimme yhdessä, miten niitä voi parhaiten hyödyntää viestinnässä.
Lue tilaisuudesta lisää. 

 

 

11.9.2018 VANTAA
Metsien maankäyttö ja kaavoitus – kohti uutta maankäyttö- ja rakennuslakia

Tapion ja FCG:n seminaarissa käsitellään maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta metsien käytön näkökulmasta. Seminaari kokoaa keskeiset toimijat, lain valmistelijat, kaavoittajat ja metsien käyttäjät keskustelemaan tarpeellisista muutoksista. Katso ohjelma!

28.8.2018, HELSINKI
Miten sopeuttaa metsänhoito ilmastonmuutokseen

Metsätiedepajassa käytiin läpi viimeisimmät tutkimustulokset ilmastonmuutoksen vaikutuksista Suomen metsiin.  Miten metsänhoidon tulisi sopeutua  muuttuviin olosuhteisiin ja miten metsänhoidon suosituksia tulisi päivittää? Lue kooste!

6.6.2018, HELSINKI
Metsätiedepajassa keskusteltiin metsän jatkuvan kasvatuksen parhaista käytännöistä 

Helsingissä järjestettiin Metsätiedepaja 6.6.2018, jossa käsiteltiin jatkuvan kasvatuksen tuoreita tutkimustuloksia ja käytännön kokemuksia. Metsätiedepajaan osallistui henkilöitä eri  yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja käytännön metsänhoitoa tekevistä organisaatioista. Lue tapahtumasta ja katso esitykset. 

 

31.5.2018 TAMPERE- NOKIA- HYYTIÄLÄ 

Puutuhkaretkeilylle – Tuhka kivennäismaiden lannoittamisessa

Puutuhka sopii lannoitteeksi turvemaille – mutta sopiiko se myös kivennäismaille? Ravinteiden kierrätyksen kannalta puutuhka on oiva luonnon lannoite, joka lisää metsän kasvua ja hiilen sitomista. Tule kuulemaan Tapion vetämän hankkeen tuloksia. Vastauksia etsitään näihin aiheisiin: Aiheuttaako tuhkalannoitus vaaraa ihmisen terveydelle? Lisääkö tuhkalannoitus yhdistettynä typpilisään puuston kasvua kivennäismaalla? Miten tuhkalannoituksen käytännön esteitä voitaisiin purkaa, jotta tuhkan kierrättäminen onnistuisi paremmin?

Tervetuloa puutuhkaretkeilylle. Lähtö Tampereelta.  Matkan varrella tutustutaan Ecolan Oy:n tuhkalannoitteiden tuotantolaitokseen Nokialla, käydään Oriveden lämpölaitoksella ja tutustutaan tuhkalannoituskokeen tuloksiin Helsingin yliopiston Hyytiälän metsäasemalla Juupajoella.

Lue tapahtumasta!

 

 

16.5.2018, HELSINKI

Ennakoi, varaudu, sopeudu – Miten järjestöt viestivät ilmastonmuutokseen sopeutumisesta?

Kutsu järjestöille. Tervetuloa työpajaan suunnittelemaan viestintäkampanjaa ilmastonmuutokseen sopeutumisesta. Luvassa tärkeää tietoa muuttuvan ilmaston tuomista haasteista sekä mielenkiintoisia esimerkkejä järjestöviestinnästä. Puheenvuorojen johdattelemina mietimme yhdessä, minkälaiset viestinnän apuvälineet tukevat parhaiten järjestöjen ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi tehtävää viestintää.Tilaisuuden keskustelujen tuloksena työstetään syksyllä julkaistava kompakti viestinnän työpaketti, joka helpottaa järjestöjen viestintätyötä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyen. Paketti sisältää mm. Tussitaikureiden toteuttaman sopeutumisen infovideon.Tervetuloa vaikuttamaan, jakamaan kokemuksia ja koostamaan teille mahdollisimman käyttökelpoisia viestinnän välineitä!

Lue tapahtumasta ja katso esitykset!

 

1.3.2018, HELSINKI

Ilmastokestäviä menetelmiä turvemaiden hoitoon -seminaari

Ojitettujen suometsien hoitoon kaivataan monipuolisempia käsittelytapoja ja peitteisyyttä lisääviä vaihtoehtoja. Lue tapahtumasta. 

15.2.2018, HELSINKI

Talousmetsien kulotusten tukemiseen kehitetään uusia kannusteita

Parikymmentä yksityismetsien kulotusten asiantuntijaa kokoontui 15.2. Tapioon pohtimaan, kuinka pysäytetään kulotusten väheneminen ja käännetään hallittu tulen käyttö talousmetsissä kasvu-uralle. Lue tapahtumasta.

 

 

30.1.2018, WEBINAARI

Tuli Suomen metsissä -webinaari asiantuntijoille

Metsien ennallistamisen ja luonnonhoidon asiantuntijaryhmä Metsä-ELO pitivät webinaarin; Tuli Suomen metsissä. Webinaarissa esiteltiin kertynyttä tutkimus- ja asiantuntijatietoa perusteeksi hallitun tulenkäytön lisäämiselle metsissä. Lisäksi mietittiin käytäntöä palvelevia tavoitteita metsäpaloympäristöjen tuottamiselle Suomessa 2020-luvulla.

Webinaarin esitelmät:
• Tuli Suomen metsissä, tilannekatsaus, Henrik Lindberg, Hämeen AMK
• Itä-Suomen yliopiston Fire-tutkimushankkeen tuloksia, Kaisa Junninen, Metsähallitus
• Kulotusten hyödyt kovakuoriaislajistolle, Tero Toivanen, Birdlife/Jyväskylän yliopisto
• Ennallistamispolttojen vaikutus kääpälajistoon, Reijo Penttilä, Luke
• Tutkimuksia ja tuloksia tulenkäytön monimuotoisuusvaikutuksista Ruotsissa, Anne-Maarit Hekkala, SLU

Kuuntele ja katso esitelmät Tapion Youtube-kanavalta!