Tapion ja FIBSin työpajassa paneudutaan yritysten arvoketjuissa piileviin ilmastoriskeihin

Yritykset eivät voi enää olla huomioimatta muuttuvan ilmaston aiheuttamia riskejä. Sään ääri-ilmiöistä yrityksille aiheutuvat kustannukset ovat kasvussa ja globaali toimintaympäristö tuo ne yhä vahvemmin osaksi myös kotimaisten yritysten toimintaa. Riskien sisäistäminen ja aikainen adaptoituminen pienentävät aiheutuvia kustannuksia. Ennakointi tarjoaa yrityksille myös mahdollisuuksia, esimerkiksi tuote- ja palveluinnovaatioiden ja edelläkävijyyden kautta.

Ilmastoriskit yritysten arvoketjuissa -työpajan tavoitteena on herättää yritykset hallitsemaan niiden hankinta- ja arvoketjuihin kohdistuvia riskejä. Työpaja on osa Tapion vuonna 2015 aloittamaa ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvää laajaa työtä, jonka pohjana on Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022.

Työpajassa tutustutaan käytännönläheisesti fasilitaattoreiden ohjauksella kansainväliseen ADAPT-malliin. Malli on viisiportainen analyysityökalu, joka sisältää johdattelevia kysymyksiä yrityksen arvoketjuun kohdistuvien ilmastoriskien tunnistamiseksi. Aineistona hyödynnetään myös Tapion viime vuonna kokoamaa työkalua yritysten ilmastokestävyyden arvioimiseksi.

Tilaisuuden alustaa Sitran johtava asiantuntija Janne Peljo sekä Suomen ympäristökeskuksen johtaja Mikael Hildén. Fasilitaattoreina toimivat Demos Effectin johtaja Olli Bremer ja konsultti Louna Laurila. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä yritysvastuuverkosto FIBSin kanssa. Työpajaa rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Tilaisuus on suunnattu riskienhallinnan, yritysvastuun ja ympäristövastuun johtajille, asiantuntijoille ja päälliköille. Tilaisuus on täynnä, mutta varapaikoille voit ilmoittautua nora.arnkil(at)tapio.fi tai p. 050 325 8047. Kerro myös mikäli olet kiinnostunut osallistumaan vastaavanlaiseen tilaisuuteen tulevaisuudessa!

 

Aika: tiistai 12.9. klo 8.30-11.30
Paikka: Helsinki, Salmisaarenranta 11

8.30  Ilmoittautuminen ja kahvit

9.00  Tervetulosanat 
Anna Lemström, Ympäristövastuun asiantuntija, FIBS
Nora Arnkil, Asiantuntija, Ilmastonmuutokseen sopeutuminen, Tapio

Ilmastonmuutoksen globaalit vaikutukset yritysten toimintaympäristöön
Mikael Hildén, Johtaja, Suomen ympäristökeskus

Yritysten riskienhallinta muuttuvassa ilmastossa
Janne Peljo, Johtava asiantuntija, Sitra

Työpajaosuus: Demos Effect fasilitoi työpajan hyödyntäen kansainvälistä ADAPT-mallia

Yhteenveto

11.30  Tilaisuus päättyy

Katso lisätietoja:

Tapion käynnissä olevia ilmastohankkeita

Maa- ja metsätalousministeriön sivut ilmastonmuutokseen sopeutumisesta

#hyvänsäänaikana #ilmastobisnes