Etusivu » Tiedotteet aihealueittain

Tiedotteet aihealueittain

Tapio on metsäbiotalouden liiketoiminnan ja kestävän kehityksen rakentaja. Olemme puolueeton ja sitoumuksista vapaa organisaatio. Työmme objektiivisuus perustuu asiantuntemuksen ja uusimman tutkitun tiedon hyödyntämisen lisäksi aktiiviseen yhteistyöhön alan muiden toimijoiden kanssa. Kiinteä yhteistyö etenkin julkisen sektorin hankkeissa on onnistuneen lopputuloksen ja työn vaikuttavuuden ehdoton edellytys.

Tapion tiedotteiden aihealueita ovat: kestävästi hoidetut metsät, metsien laadukas uudistaminen, metsä- ja luontotieto kaikkien hyödyksi, metsänomistajien identiteetti sekä metsä- ja luontosuhteen vahvistaminen.

Tapio-konserni

Metsän- ja luonnonhoito

Metsätalouden kannattavuus, metsäsuunnittelu ja metsänomistus

Metsäpolitiikka 

Metsien ekosysteemipalvelut, maisema ja kulttuuri

Ilmastonmuutos ja kestävä kehitys

Tapio-konserni

 

TIEDOTE 19.6.2018

Tapio-konserniin kuuluva Metsäkustannus Oy on ostanut Karttakeskuksen kuluttajaliiketoiminnan

Metsäkustannus Oy on ostanut CGI Suomi Oy:ltä Karttakeskuksen pääasiassa kuluttajille suunnatut kustannus-, kartta- ja paikkatietoaineistoliiketoiminnat. Myös Karttakeskus-brändi siirtyy uudelle omistajalle. Ostettavan kokonaisuuden liikevaihto on noin 2,2 miljoonaa euroa, ja se siirtyy osaksi Tapio-konsernin medialiiketoimintaa 1.7.2018. Lue tiedote!

TIEDOTE 2.5.2018

Anne Ilola nimitetty Tapio Oy:n toimitusjohtajaksi 2.5.2018 alkaen. 

Tapio Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu. Yhtiön hallitus on nimittänyt Tapion toimitusjohtajaksi 2.5.2018 alkaen KTM, MBA, insinööri Anne Ilolan. Ilolan edeltäjä Panu Kallio jättää tehtävän yhteisestä sopimuksesta.

TIEDOTE 27.4.2018

Metsien käytön ympäristövastuullisuudesta koottiin tutkimustietoa

Tapion asiantuntijat ovat perehtyneet 26.4.2018 julkaistuun WWF:n raporttiin Tutkimustietoon perustuvia suosituksia vastuullisen metsänhoidon kehittämiseksi ja pitävät sitä selkeänä ja huolellisesti laadittuna.

WWF:n tutkimusraportti on hyödyllistä luettavaa jokaiselle talousmetsien luonnonhoidosta ja vastuullisesta metsien käytöstä kiinnostuneelle. Vaikka raportin esittelemät luonnonhoidon toimenpiteet eivät ole uusia, herättää se ajattelemaan nykyisten toimenpiteiden laajuutta ja vaikuttavuutta. Lue Tapion asiantuntijoiden kommentit!

TIEDOTE 4.4.2018

Haemme digitaalisten ratkaisujen asiantuntijaa

Tapio on metsiin perustuvan biotalouden huippuasiantuntija. Tuotamme asiakaslähtöisiä palveluita ja ratkaisuja laajan ja vahvan osaamisemme pohjalta. Meillä on erityinen rooli tehokkaan ja kestävän metsien hyödyntämisen kehittämisessä sekä metsien käytön talous- ja politiikkakysymyksissä. Toimintaamme sisältyy metsäbiotalouden konsultointi, digitaaliset ratkaisut, lehden- ja kirjankustannus sekä metsäpuiden siementuotanto. Tapio-konserniin kuuluvat emoyhtiö Tapio Oy, tytäryhtiöt Tapio Silva Oy ja Metsäkustannus Oy. Lue tiedote!

TIEDOTE 17.1.2018

Ensimmäinen sato kuusen uuden jalostussukupolven siemenviljelyksiltä

Noin 10 miljoonaa euroa ja yli 20 vuotta työtä. Ensimmäinen erä, 7 kg uuden sukupolven kuusensiemeniä kerättiin Tapion Taavetin siemenviljelyksiltä. Lähivuosina metsänomistajille on luvassa selvästi parempaa siementä, jonka avulla metsien kasvu lisääntyy merkittävästi. Lue tiedote!

 

Metsän- ja luonnonhoito

 

TIEDOTE  27.4.2018

Metsien käytön ympäristövastuullisuudesta koottiin tutkimustietoa

Tapion asiantuntijat ovat perehtyneet 26.4.2018 julkaistuun WWF:n raporttiin Tutkimustietoon perustuvia suosituksia vastuullisen metsänhoidon kehittämiseksi ja pitävät sitä selkeänä ja huolellisesti laadittuna.

WWF:n tutkimusraportti on hyödyllistä luettavaa jokaiselle talousmetsien luonnonhoidosta ja vastuullisesta metsien käytöstä kiinnostuneelle. Vaikka raportin esittelemät luonnonhoidon toimenpiteet eivät ole uusia, herättää se ajattelemaan nykyisten toimenpiteiden laajuutta ja vaikuttavuutta. Lue Tapion asiantuntijoiden kommentit!

 

TIEDOTE 9.4.2018

Parhaat käytännöt jatkuvaan kasvatukseen – metsänhoidon suosituksia päivitetään

Metsän jatkuvan kasvatuksen toteuttamisvaihtoehdot herättävät kiinnostusta ja keskustelua. Tutkimustietoa ja käytännön kokemuksia jatkuvasta kasvatuksesta kootaan nyt laajalla rintamalla parhaiksi käytännöiksi. Nykyiset jatkuvaa kasvatusta koskevat metsänhoidon suositukset tarkistetaan ja täydennetään siten, että ne voidaan koota eri toimijoiden käyttöön vuonna 2019. Toimitustyöstä vastaa Tapio. Lue tiedote!

TIEDOTE 12.4.2018 

Monimetsä-hankkeen koulutuskiertue käynnistyi.

Koulutuskiertue tarjoaa metsäammattilaisille tietoa ja keinoja talousmetsien luonnonhoitoon. Lue tiedote!

TIEDOTE 6.3.2018 

Laadukas metsänhoito parantaa metsätalouden kannattavuutta

Tapion asiakkaille on tärkeää varmistaa, että heidän työmaillaan metsätöitä tehdään laadukkaasti. Tapion palvelussa tarkastetaan eri työlajien onnistumista sekä puuntuotannon taloudellisen kannattavuuden että ympäristövaatimusten näkökulmasta. Vaatimustason perustan luovat valtakunnalliset Metsänhoidon suositukset, metsäsertifiointi, lainsäädäntö sekä asiakkaan omat laatutavoitteet. Lue tiedote!

TIEDOTE 21.2.2018 

Suometsien hoitoon kaivataan monipuolisempia suosituksia

Tapio on selvittänyt toimijoiden näkemyksiä suometsien käsittelyn kehittämistarpeista. Ojitettujen suometsien hoitoon kaivataan monipuolisempia käsittelytapoja ja suosituksia. Esimerkiksi paksuturpeisten turvemaiden uudistamiseen toivotaan täsmällisempiä suosituksia ja vaihtoehtoja avohakkuulle ja metsänviljelylle. Lisää osaamista tarvitaan vesiensuojelumenetelmien soveltamiseen ja toteuttamiseen. Suometsien käsittelyn monipuolistamisen tarkoituksena on parantaa metsätalouden vesiensuojelua, huomioida turvemaiden osuus kasvihuonekaasujen päästölähteenä ja edistää monimuotoisuutta. Lue tiedote!

TIEDOTE 12.2.2.2018 

Metsänhoidon suositukset digiaikaan

Tapio käynnistää hallituksen kärkihankerahoituksella Metsänhoidon suositusten digitalisoinnin. Tarkoituksena on mahdollistaa aina ajantasaisen suositustiedon saatavuus kaikissa metsäalan käyttämissä tietojärjestelmissä ja sähköisissä palveluissa. Lue tiedote!

Metsätalouden kannattavuus, metsäsuunnittelu ja metsänomistus

TIEDOTE 25.1.2018 

Yli miljoonaa suomalaista metsähehtaaria hallitaan TAPIO ForestKIT -sovelluksella – uusi maastosovellus Go on julkaistu käyttäjäpäivillä Kuopiossa

Metsäpalveluyrittäjyys on vahvassa kasvussa ja luo työpaikkoja maaseudulle. Digitaaliset työkalut luovat mahdollisuuksia kehittää uusia palvelukonsepteja metsänomistajille. Metsäpalveluyrittäjien ja ammattimaisten metsänomistajien kotimainen työväline TAPIO ForestKIT on saanut lisäosaksi uuden TAPIO ForestKIT Go -maastosovelluksen. Sovellus julkaistiin käyttäjäpäivillä Kuopiossa 23.-24.1.2018. Lue tiedote!

TIEDOTE 24.1.2018 

Kaavoituksen metsäapu – tietoa metsistä kuntien kaavoituksen ja päätöksenteon tueksi 

Kaavoittajille ja kuntien päätöksentekijöille on valmistunut Kaavoituksen metsäapu -esite. Esitteessä kerrotaan, miten metsät on hyvä ottaa huomioon kuntien kaavoituksessa ja maankäyttöä koskevassa päätöksenteossa. Esite kannustaa yhteistyöhön kuntien, maanomistajien ja metsäalan organisaatioiden kesken. Lue tiedote!

TIEDOTE 24.1.2018 

Tapion tietopaketti metsätien kunnossapitoon on valmis

Tapio Oy on saanut valmiiksi tietopaketin metsäteiden ja vastaavien yksityisteiden kunnossapitoon. Metsänomistajien, tiekuntien ja tienpidon ammattilaisten työkalupakkiin on nyt vapaasti ladattavissa oppaat, neuvontamateriaalit ja ohjeet kunnossapidon suunniteluun ja toteutukseen. Ammatillisen kunnossapidon teettämiseen on tarjolla ohje- ja lomakepaketit 12 erillisen kunnossapitotyön tilaamiseen ja viiden kunnossapitokokonaisuuden urakointiin sekä kymmentä eri kunnossapidon työtä kuvaavat tehtäväkortit.  Uutta ovat helppokäyttöinen ja uudella tavalla ajateltu laatupisteytys töiden kilpailuttamiseen ja neljän kesähoidon työkokokonaisuuden urakointiohjeet ja- lomakkeet. Aikaisemmin julkaistua materiaalia ja työkaluja on testattu käytännön kunnossapitotöissä ja päivitetty saatujen kokemusten perusteella. Lue lisää!

Metsäpolitiikka

TIEDOTE 19.3.2018 

Puuta ja muuta – metsien ekosysteemipalveluita rinta rinnan

Metsätalouden toimintaympäristön muuttuessa metsiin perustuvien tuotteiden ja palveluiden kysyntä sekä tarjonta kasvavat selvästi. Tapion Metsäpolitiikkafoorumin mukaan Suomen metsien lisääntyvä kasvu antaa hyvän pohjan ja mahdollisuudet ekosysteemipalvelujen tasapainoiselle tuottamiselle. Metsien tuotteista ja palveluista saadaan samalta alueelta kestävästi enemmän irti tehokkaalla suunnittelulla. Lue tiedote!

Metsien ekosysteemipalvelut, maisema ja kulttuuri

TIEDOTE 20.4.2018 

Parempaa kansanterveyttä metsäympäristöjen avulla

Tutkimustieto metsien ja viherympäristöjen myönteisistä vaikutuksista henkiseen ja fyysiseen terveyteen sekä hyvinvointiin on lisääntynyt. Tieto kannustaa kehittämään tapoja, joilla lisätään kansalaisten motivaatiota ja mahdollisuuksia ottaa käyttöön metsien myönteiset vaikutukset hyvinvointiin osana arkea.

Metsäympäristöjen terveyshyötyjen saatavuutta halutaan lisätä ihmisten arjessa sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tapio, Lääkäriseura DuodecimHelsingin yliopisto ja Luonnonvarakeskus ovat aloittaneet kehitystyön, joka avaa uusia mahdollisuuksia kuntien, palveluntarjoajien ja metsänomistajien yhteistyöhön. Lue lisää: 

TIEDOTE 20.4.2018 

Yksityismetsien luontotietojen vapautumisesta vauhtia luontomatkailupalveluiden kehittämiseen

Metsätietolain uudistumisen myötä Suomen metsäkeskuksen ylläpitämään metsään.fi- palveluun on tullut maaliskuun alusta saataville yksityismetsiin liittyvää ympäristötietoa. Tämä tieto voi olla hyödyllistä palveluyrityksille, joiden toiminta perustuu metsäluontoon. Lue tiedote!

TIEDOTE 19.3.2018 

Maa- ja metsätalousministeriön kokoama metsäkulttuurityöryhmä ehdottaa metsäkulttuurisen näkökulman vahvistamista. 

Kansallisessa metsästrategiassa. Metsät ovat suomalaisille tärkeitä, ja siksi ne herättävät voimakastakin julkista keskustelua. Kun puhutaan metsäkulttuurista, on kyse metsiin liittyvästä elävästä, aineellisesta ja aineettomasta kulttuuriperinnöstä ja kulttuurista. Metsäkulttuuri tuleekin nähdä prosessina, joka elää ajassa ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Lue tiedote!

Metsät tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia sosiaali- ja terveysalalle

Luonnon terveysvaikutukset ovat kiistattomia, mutta niiden käyttömahdollisuudet jäävät usein huomaamatta. Luontoavusteiselle kuntoutukselle ja terapialle on kasvavaa käyttöä hoitotyössä, kun pyritään asiakkaiden tarpeiden parempaan huomioimiseen. Monipuoliset ja vaihtelevat metsäalueet tarjoavat myönteisiä terveysvaikutuksia myös omaehtoiseen kuntoutukseen. Lue tiedote!

Ilmastonmuutos ja kestävä kehitys

TIEDOTE 25.6.2018 

Tuhkan maarakentamisen uudet arvoketjut

Uuden maarakennusasetuksen toimivuutta testataan käytännössä kesäkuussa käynnistyneessä ARVO-TUHKA hankkeessa. Hankkeessa etsitään uusia tapoja saada entistä suurempi osa tuhkasta hyötykäyttöön; lannoitukseen tai maarakennusaineeksi. Päijät-Hämeeseen rakennetaan mm.testitienpätkä, jolla arvioidaan tuhkan uutta arvoketjua ja tuhkan käytön kustannushyötysuhdetta. Aikaisemman testituloksen mukaan tuhka parantaa metsätien kantavuutta. Lue tiedote!

TIEDOTE 30.1.2018 

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen vaatii monitieteistä tutkimusta

TIEDOTE 20.12.2017 

Yritysten kannattaa varautua ilmastoriskeihin

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja energiatehokkuuden parantaminen ovat vastuullisten yritysten tärkeimpiä ilmastotekoja. Ilmastonmuutoksesta aiheutuvien riskien kasvaessa tarve varautua sään ääri-ilmiöihin ja niiden seurauksiin ymmärretään yhä paremmin.