Tulen käyttöä metsissä halutaan edistää, uusin tutkimustieto webinaarissa.

Tuli kuuluu suomalaiseen metsäluontoon

”Kulotus on avuksi puuntaimien kasvulle, koska se muuttaa metsämaahan sitoutuneet ravinteet puille käyttökelpoiseen muotoon. Parhaimmillaan kulotusalue horsmittuu, mikä on taimien kannalta merkittävästi heinittymistä parempi tilanne.” sanoo Tapion projektipäällikkö Lauri Saaristo. ”Tuli on aina kuulunut pohjoiseen metsäluontoon. Kulotuksella luodaan metsäpaloympäristölajistolle sopiva alue varsinkin, jos alueelle syntyy järeää palonvaurioittamaa puustoa. Hallitulla tulenkäytöllä voidaan kompensoida tehokkaan metsäpalotorjunnan haitat monimuotoisuudelle.”

Kulotuksia tehdään metsissä nykyään erittäin vähän. Tuli takaisin metsiin -hankkeessa  tavoitteena on kääntää hallittu tulenkäyttö talousmetsissä kasvu-uralle.

Tuli Suomen metsissä -webinaari asiantuntijoille ti 30.1.2018 klo 9.30-11.30

Metsien ennallistamisen ja luonnonhoidon asiantuntijaryhmä Metsä-ELO paneutuu kokouksessaan 30.1.2018 teemaan Tuli Suomen metsissä. Tarkoituksena on esitellä kertynyttä tutkimus- ja asiantuntijatietoa perusteeksi hallitun tulenkäytön lisäämiselle metsissä. Lisäksi mietitään käytäntöä palvelevia tavoitteita metsäpaloympäristöjen tuottamiselle Suomessa 2020-luvulla.

Aamupäivän osuudessa klo 9.30-11.30 ryhmä tekee tutkijoiden avustuksella katsauksen teemaan liittyvään tutkimustietoon. Tämä osuus on avoin myös ryhmän ulkopuolisille asiantuntijoille. Tutkijoiden esitelmiä pääsee seuraamaan ja kommentoimaan Skypen välityksellä lähettämällä kokouslinkkipyynnön Lauri Saaristolle (etu.sukunimi@tapio.fi) viimeistään maanantaina 29.1.2018.

Ohjelmassa olevat esitelmät:
• Tuli Suomen metsissä, tilannekatsaus, Henrik Lindberg, Hämeen AMK
• Itä-Suomen yliopiston Fire-tutkimushankkeen tuloksia, Kaisa Junninen, Metsähallitus
• Kulotusten hyödyt kovakuoriaislajistolle, Tero Toivanen, Birdlife/Jyväskylän yliopisto
• Ennallistamispolttojen vaikutus kääpälajistoon, Reijo Penttilä, Luke
• Tutkimuksia ja tuloksia tulenkäytön monimuotoisuusvaikutuksista Ruotsissa, Anne-Maarit Hekkala, SLU

Tervetuloa linjoille!

Lisätietoa Metsä-ELO asiantuntijaryhmän toiminnasta:
www.metsa.fi/metsa-elo
www.metsa.fi/elotyoryhma