Uusi opas metsätien kunnossapitoon

Tapio Oy on julkaissut uuden metsätien kunnossapito-oppaan. Oppaasta löytyy hyödyllistä tietoa metsänomistajille, tiekunnille ja alalla toimiville yrittäjille. Opas ja siihen liittyvä kalvosarja ovat vapaasti ladattavissa Tapion sivuilta.

Metsäteollisuuden investoinnit, puutavaran kuljetuskaluston järeytyminen ja korjuun kannalta hankalat sääolot ovat kääntäneet katseet metsäteiden ja muun pientiestön heikentyneeseen kuntoon.

Tapio Oy on vastannut haasteeseen laatimalla uuden metsäteiden kunnossapitoa käsittelevän oppaan osana MMM:n tilaamaa Metsätiet kuntoon -hanketta. Kumppanina oppaan laatimisessa on ollut Navico Oy, joka on ollut tekemässä sorateiden kunnossapidon ohjeita myös Liikennevirastolle.

Uudistunut ja aikaisempaa laajempi

Aikaisempaa julkaisua selvästi laajempi opas pureutuu pintaa syvemmälle metsätien kunnossapitoon ja käytettäviin menetelmiin. Kantokykyynsä nähden kevyestä ja yksinkertaista rakenteesta johtuen metsätie edellyttää jatkuvaa kunnossapitoa. Keinot kulkukelpoisuuden säilyttämiseen ovat kuitenkin yksinkertaisia. Tärkeintä on pitää vesi pois tien rakenteista. Metsänomistajille ja tiekuntien jäsenille opas tarjoaa perusteita kunnossapitoon ja sen taloudelliseen kannattavuuteen. Hyvä tieyhteys lisää puun kysyntää ja alentaa metsänhoidon kustannuksia. Opas kannustaa tiekuntia myös ammattiavun käyttöön paremman laadun ja pitkällä aikavälillä saavutettavien säästöjen takia.

Tiekuntien toimielimiä, tieisännöitsijöitä ja tienpidon ammattilaisia varten oppaassa on käsitelty laajasti kunnossapidon organisointia, kilpailutusta, työmenetelmiä sekä käytettävän kaluston ja kivimateriaalien vaatimuksia.

Tarjolla myös muita työoppaita ja opaskalvosarja

Metsätien kunnossapito-opas on julkaistu osana Metsänhoidon suosituksiin liittyvää työoppaiden sarjaa. Oppaaseen kuuluu myös opetuskäyttöön tarkoitettu kalvosarja. Näiden lisäksi Tapio on perustanut Metsätiemestarit Facebook-ryhmän, jossa jaetaan porukalla uusimmat neuvot ja kokemukset metsätienpidosta.

Lataa Metsätien kunnossapito-opas ja kalvot