Etusivu » UutisetPage 2

Uutiset

8.5.2018

Tapio-konsernin uuden vetäjän Anne Ilolan ajatuksia

Tapio ja kaiken kaikkiaan metsäsektori ovat mielenkiintoisessa vaiheessa. Tapion vahva perusdna — taloudellisen ja kestävän metsien käytön edistäminen — on ja pysyy. Toimintaympäristömme on vahvassa myllerryksessä, näemme biotalouden käytännön toteutuksia ja investointeja kiihtyvällä vauhdilla. Kansalaiset ja yhteiskunta odottavat luontoarvojen ja muiden vastuullisuusnäkökulmien entistä vahvempaa huomioimista.

Meille asiakkaat ja heidän tarpeensa ovat toiminnan ja palveluiden lähtökohta. Haluamme kuunnella asiakkaita aina vaan herkemmillä korvilla ja tehdä yhdessä töitä palveluiden kehittämiseksi. Digitaalisuuden avulla kehitämme palveluidemme helppokäyttöisyyttä ja myös kokonaan uusia palveluita. Jatkossa haluamme olla entistäkin vahvempi metsä- ja luontotiedon asiantuntija ja palveluyritys. Roolimme kautta olemme mukana kehittämässä ja innoittamassa metsäalaa eteenpäin. Rakennetaan yhdessä menestystä metsästä koko Suomelle!

7.5.2018

Juurikäävän torjunta alkoi. Tarkista kasvinsuojelututkinnon ajantasaisuus! 

Juurikäävän torjuntakausi hakkuutyömailla on käynnistynyt. Laki metsätuhojen torjunnasta edellyttää, että metsän hakkaaja huolehtii männyn ja kuusen juurikäävän torjunnasta toukokuun alun ja marraskuun lopun välisenä aikana juurikäävän leviämisen riskialueilla. Torjuntatyö aloitetaan toukokuussa, kun terminen kasvukausi on alkanut, ilman lämpötila on tarpeeksi korkea eikä maassa ole yhtenäistä lumipeitettä.

Metsätalouden ammattimaisessa kasvinsuojeluaineiden käytössä vaaditaan vähintään ns. suppea kasvinsuojelututkinto, joka oikeuttaa ostamaan kasvinsuojeluaineita ja käyttämään niitä juurikäävän torjunnassa sekä metsänhoitotöissä. Lue lisää ja tutustu kasvinsuojelututkintoon.

2.5.2018

Tapiolle uusi toimitusjohtaja

Tapio Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu. Yhtiön hallitus on nimittänyt Tapion toimitusjohtajaksi 2.5.2018 alkaen KTM, MBA, insinööri Anne Ilolan. Ilolan edeltäjä Panu Kallio jättää tehtävän yhteisestä sopimuksesta. Lue tiedote

20.4.2018

Ekosysteemipalveluiden tuotteistaminen -hankkeen loppuraportti

Yksityisten talousmetsien aineettomien hyötyjen tuotteistaminen palveluiksi on uusi asia, johon liittyy mahdollisuus monipuolistaa metsien käyttöä ja laajentaa yksityisten metsänomistajien ansaintamahdollisuuksia. Maa- ja metsätalousministeriö ja Tapio käynnistivät vuonna 2015 aiheeseen liittyvän kehittämistyön kolmevuotisella ekosysteemipalveluiden tuotteistaminen hankkeella. Hanke on tuottanut merkittävää uutta tietoa ja työkaluja metsissä toimivien palveluyrittäjien ja metsänomistajien yhteistyön tueksi.

Lue raportti: Luontoon perustuvat palvelut yksityismetsissä

Raportti esittelee toimenpiteitä, joilla yksityismetsien aineettomat ekosysteemipalvelut saadaan paremmin käyttöön matkailu-, virkistys-, ja terveyspalveluliiketoiminnassa. Tuotantoekosysteemipalvelut, kuten puu ja keruutuotteet, on rajattu tarkastelun ulkopuolelle hankkeen toimeksiantajan päätöksellä.  Julkaisu antaa lukijoilleen lisää innostusta harjoittaa metsäluontoon perustuvaa palveluelinkeinoa, tarjota oma metsä palveluyritykselle työtilaksi tai muuten edistää metsien aineettomiin hyötyihin perustuvaa elinkeinotoimintaa!

Lue tiedote: Yksityismetsien luontotietojen vapautumisesta vauhtia luontomatkailupalveluiden kehittämiseen

 

12.4.2018

Metsänhoidon suositukset on Instagramissa

Hyvän metsänhoidon suositukset on nyt Facebookin lisäksi Instagramissa.   Näillä sosiaalisen median tileillä kerromme ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Monimetsähankkeen koulutuskohteilta tulee esimerkkejä luonnonhoidon suositusten soveltamisesta.

 

 

13.4.2018

Tapion yhteiskuntavastuuraportti 2017 

Vuosi 2017 oli Tapio-konsernissa strategian toimeenpanon vuosi. Samalla se oli myös juhlavuosi, sillä Tapio on tarjonnut vastuullista metsäosaamista jo 110 vuotta. Vastuullisuus on tärkeä toimintaamme ohjaava arvo, joka on integroitu tiiviisti strategiaamme ja liiketoimintaamme.

Vuodelle 2017 asetetut keskeisimmät taloudelliset tavoitteet olivat liiketoimintojen kannattavuuden merkittävä parantaminen sekä konsernin kiinteiden kulujen vähentäminen. Molemmat tavoitteet toteutuivat. Liiketoimintojen tuloskehitys kaikilla liiketoiminta-alueilla oli positiivinen. Vastuuraportissa katsaus viime vuoteen ja tulevaisuuden näkymiin.

Lue raportti: Kestävää kasvua metsästä -yhteiskuntavastuuraportti.

 

 

12.4.2018

Monimetsähankkeen koulutuskiertue alkoi

Monimetsä-hankkeen laaja koulutuskierros on alkamassa. Tapahtumia on yli 20 eri puolella Suomea. Metsäalan toimijoille suunnatussa koulutuspäivässä esitellään talousmetsien luonnonhoidon kustannustehokkaita keinoja ja toimintatapoja puuntuotannon rinnalla sekä kerrotaan, miten metsänomistajan toiveet voidaan entistä paremmin ottaa huomioon monimuotoisuuden turvaamisessa ja vesiensuojelussa.

Lue tiedote: Monimetsähankkeen koulutuskiertue käynnistyi. 

Katso kuvakooste koulutuspäivästä: Talousmetsien luonnonhoidon keinot – esimerkkejä Monimetsän maastokohteilta

Lue koulutuksesta: Tervetuloa Monimetsä-koulutukseen