Yksityismetsien kulotuksia halutaan lisätä

Samaan aikaan, kun useissa maissa kärsitään tuhoisista metsäpaloista, Suomen metsissä on kuluneella vuosikymmenellä ollut liekkejä vähemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Valvontalennot, metsäpalovaroitukset sekä tiheä metsäautotieverkosto auttavat meitä torjumaan paloja paremmin kuin muualla tehdään. Tulta ei kuitenkaan voi, eikä pidä yrittää kokonaan sulkea pois, koska palot kuuluvat havumetsiimme luonnostaan.

Metsien luonnonhoidollisella kulottamisella voidaan kompensoida onnistuneen metsäpalontorjunnan vaikutuksia metsien monimuotoisuudelle. Luontohyötyjen saamisen lisäksi ammattilaiset pääsevät kulotuksilla kokemaan, kuinka maastossa palavaa tulta hallitaan ja torjutaan. Luonnonhoidollisia kulotuksia voidaan tehdä erilaisissa metsissä. Esimerkiksi avohakkuualueella toteutus voi nojata metsänhoidollisen kulotuksen käytäntöön ja edistää yhtäaikaisesti sekä monimuotoisuutta että puuntuotantoa.

– Metsäpaloympäristöissä lisääntyvillä lajeilla on nykytilanteessa riski kadota Suomen luonnosta. Niille tuli on välttämättömyys, kertoo projektipäällikkö Lauri Saaristo Tapio Oy:stä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että oikein tehtynä kulotus tuottaa tavallisten talousmetsien hakkuualueille merkittäviä luontoarvoja.

Vähentynyttä kulotustoimintaa yritetään elvyttää

Hallitun tulenkäytön pinta-ala on kuluneella vuosikymmenellä laskenut ennätyksellisen alhaiselle tasolle, muutamiin satoihin hehtaareihin vuodessa. Viime vuosina taantumaan on vaikuttanut erityisesti uudistusalojen kulottamisen loppuminen valtion metsistä ja yksityismetsien kulotusten tukijärjestelmän muutokset, jotka ovat hankaloittaneet tuen saamista.

– Kulotuksen kustannukset voivat olla tuhansia euroja hehtaarilla, joten ilman yhteiskunnan taloudellista kannustusta yksityismetsänomistajien omaehtoinen toiminta jää vähiin, Saaristo toteaa.

Kulotustilannetta pyritään korjaamaan maa- ja metsätalousministeriön käynnistämän Tuli takaisin metsiin -hankkeen toimenpiteillä. Työssä selvitetään nykyisen määräaikaisen Kemera-tukijärjestelmän toimivuutta ja etsitään keinoja yksityismaiden kulotusten aikaansaamiseksi.

Lisäksi hanke tekee tulevaa yksityismetsätalouden kannustejärjestelmän uudistamista varten selvityksen siitä, millainen kannuste tai tuki sopisi parhaalla tavalla tulen käytön edistämiseen.

Hankkeessa myös selvitetään luonnonhoidollisen hakkuun ja kulotuksen yhdistelmän käyttöä tilanteessa, jossa maanomistaja haluaa siirtää metsän puuntuotannosta pysyvään suojeluun.

Lisätietoa:
Tuli takaisin metsiin -hanke, projektipäällikkö Lauri Saaristo, Tapio Oy, p. 0405739168

Tuli takaisin metsiin -hanke (2017-2018) on valtakunnallinen luonnonhoidon kehittämishanke ja osa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSOn toteutusta. Hankkeen tilaaja on maa- ja metsätalousministeriö. Toteuttamisesta vastaa Tapio Oy yhteistyössä Suomen metsäkeskuksen ja Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa. https://tapio.fi/konsultointi/kaynnissa-olevat-hankkeet/tuli-takaisin-metsiin/