Yritykset hallitsevat ilmastoriskejään – suosittu työpaja saa jatkoa

Ilmastonmuutos ja sään ääri-ilmiöt aiheuttavat kasvavia kustannuksia ja vaikuttavat yhä vahvemmin myös suomalaisten yritysten toimintaan. Tapion ja yritysvastuuverkosto FIBSin syyskuussa järjestämä työpaja ilmastoriskeistä saa kovan kysynnän vuoksi nyt jatkoa.

Tapio ja FIBS järjestävät 22.11. klo 8–12 Helsingissä toisen Ilmastoriskit yritysten arvoketjuissa -tilaisuuden, jonka tarkoituksena on auttaa yrityksiä tunnistamaan ja hallitsemaan niiden liiketoimintaan kohdistuvia ilmastoriskejä. Tilaisuudessa on kaksi osiota: avoin seminaari ja yrityksille suunnattu työpaja.

Seminaariosuudessa kuullaan ilmastonmuutoksen globaaleista vaikutuksista yrityksiin, riskienhallinnasta ja kilpailuedun saavuttamisesta sekä ilmastoriskien merkityksestä metsäsektorille. Puhujina ovat muun muassa Mikael Hildén Suomen ympäristökeskuksesta, Janne Peljo Sitrasta sekä Antti Marjokorpi Stora Ensosta.

Työpaja on suunnattu yritysten riskienhallinnan, yritysvastuun ja ympäristövastuun johtajille, asiantuntijoille ja päälliköille. Ilmastoresilienssin eli -kestävyyden rakentaminen työpajassa pohjautuu kansainväliseen malliin, jonka avulla yritykset voivat hahmottaa liiketoimintaansa kohdistuvia ilmastoriskejä.

Ilmastoriskit yritysten arvoketjuissa -tilaisuuden tarkempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet löytyvät osoitteesta http://www.fibsry.fi/fi/tilaisuudet/icalrepeat.detail/2017/11/22/416/37%7C22%7C38/ilmastoriskit-yritysten-arvoketjussa

Ennakointi on kannattavaa ja vastuullista yritystoimintaa

Tapion asiantuntija Nora Arnkilin mukaan ilmastonmuutoksen vaikutusten tunnistaminen ja riskeihin varautuminen ennakolta on tärkeää kaiken kokoisille yrityksille toimialasta riippumatta.
– Ennakointi ja varautuminen voi säästää merkittäviltäkin kustannuksilta ilmastoriskien toteutuessa. Ilmastoresilienssistään huolehtineilla yrityksillä on myös parhaat edellytykset tunnistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Maa- ja metsätalousministeriön erityisasiantuntija Saara Lilja-Rothstenin mukaan on hienoa, että yrityskenttä on lähtenyt vahvasti mukaan edistämään ilmastoresilienssiä.
– Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman keskeinen tavoite on, että eri toimijat hallitsevat ilmastoriskejä. Riskien hallinta on sekä kannattavaa että vastuullista yritystoimintaa.

Tilaisuus on osa Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman 2022 toimeenpanoa. Suunnitelman tavoitteena on edistää ilmastonmuutokseen sopeutumista ja varautumista yhteiskunnan kaikilla sektoreilla. Maa- ja metsätalousministeriö koordinoi kansallista ilmastonmuutokseen sopeutumista ja toimii myös tilaisuuden rahoittajana.

#ilmastoriski #hyvänsäänaikana

Lisätietoja:
Asiantuntija Nora Arnkil, Tapio Oy, puh. 050 325 8047, nora.arnkil(at)tapio.fi

Tarkastele yritystoimintasi ilmastokestävyyttä (pdf)
Tapion käynnissä olevia ilmastohankkeita
Maa- ja metsätalousministeriön sivut ilmastonmuutokseen sopeutumisesta