Etusivu » Zonation

Zonation

Zonation-ohjelmistosta tukityökalu Metso-ohjelman toteutukseen

Ekologiset päätösanalyysiohjelmistot, esimerkiksi Helsingin yliopistossa kehitetty Zonation, tarjoavat mahdollisuuden tunnistaa ekologisten paikkatietoaineistojen avulla luonnonarvoiltaan merkittävimmät tai vähämerkityksellisimmät alueet maankäytön suunnittelua varten. Zonation-analyysi mahdollistaa ison aineistomäärän hallinnan ja laajojen pinta-alojen tarkastelun suurella tarkkuudella.

Yksityiset metsänomistajat voivat vapaaehtoisesti tarjota kohteitaan ja osallistua METSO-ohjelmaan metsien suojelun ja luonnonhoidon toimenpiteillä. Valtio maksaa korvauksen toimenpiteistä METSO-ohjelman valintaperusteiden mukaisissa elinympäristöissä. Zonation-ohjelmistolla toteutetut analyysit tuottavat karttatulosteita sekä tilasto- ja vertailutietoa, jonka käyttö päätöksenteon tukityökaluna muiden tietojen rinnalla auttaa METSO-ohjelman toimenpiteiden ja rahoituksen kohdentamisessa.

Metsähallituksen METSO-sivut (linkki)