Palvelut metsäammattilaisille ja organisaatioille

Tiedotteet

Metsäpolitiikkafoorumi: kuusettuminen riski metsien terveydelle

Teema 2020: Metsien terveys muuttuvassa ilmastossa. Tutkijapaneelin aiheena oli metsätuhojen syntymekanismit, seuranta ja ennusteet. Lue metsätuhoista.

Lue lisää

Tiedotteet

Ojitustekniikkaa kehitetään; tavoitteena puhtaat vedet ja lisää hiilensidontaa

Suometsien ojien syvyys vaikuttaa hiilensidontaan, kasvihuonekaasupäästöihin, vesistöjen veden laatuun ja puiden kasvuun. Mikä on optimimaalinen ojasyvyys?

Lue lisää

Metsäammattilaisille ja organisaatioille tietoa metsien kestävään hyödyntämiseen, ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen sekä monimuotoisuuden säilyttämiseen. Rakennamme menestystä, kilpailukykyä ja hyvinvointia metsistä ja luonnosta yhdessä asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa.

  • Palvelut ja tuotteet