Olli Äijälä, Liiketoimintajohtaja, asiantuntijapalvelut

Tämän päivän metsänhoidon valinnoilla varmistetaan metsien monipuoliset käyttömahdollisuudet myös tulevaisuudessa. Nykyiset metsien käytön haasteet, kuten muuttuva ilmasto ja eri metsänkäyttötapojen kestävä yhteensovittaminen vastuullisesti, edellyttävät uudenlaisia ratkaisuja.

Metsää ja vesistö

Metsänhoidon kestävät käytännöt

Olemme metsä- ja luontotiedon osaaja, joka hallitsee laajasti metsien kestävän käytön periaatteet, käytännöt ja erilaiset vaatimukset. Ydinosaamistamme ovat metsänhoidon parhaat käytännöt, metsien hakkuutavat ja metsänhoitomenetelmät, talousmetsien monimuotoisuus ja luonnonhoito, ilmastokestävä metsätalous, metsien terveys sekä jalostetut metsäpuiden siemenet. Tarjoamme käyttöösi kattavan metsien käytön asiantuntemuksen, jossa yhdistyvät tutkimustieto ja vahva käytännön osaaminen. Lue lisää

puun leikkauspinta

Metsäsertifiointi

Palvelemme asiakkaitamme PEFC™- ja FSC®-metsäsertifioinnin erityisosaamisella. Tarjoamme selvityksiä, paikkatietoanalyysejä, koulutuksia ja toiminnan todentamista. Autamme yrityksiä kehittämään toimintaansa vastaamaan metsäsertifioinnin vaatimuksia. Metsäsertifioinnin asiantuntijapalvelumme kattavat myös PEFC™- ja FSC®-metsäsertifioinnin ja puutavaran alkuperäketjun toteutukseen ja todentamiseen liittyvät kokonaisuudet. Tutustu

Tuhkaa lapiossa

Tuhkan hyötykäyttö

Tuhkan hyödyntäminen parhaisiin kohteisiin on osa kiertotaloutta ja ravinteiden tehokasta uudelleen käyttöä. Tuhkaa voidaan hyödyntää useissa erilaisissa kohteissa niin metsätaloudessa kuin maanrakennuksessa. Tarjoamme asiantuntemusta, selvityksiä ja vaihtoehtoja  tuhkan kustannustehokkaaseen hyödyntämiseen metsätaloudessa ja maanrakennuksessa. Hallitsemme tuhkan hyödyntämisen mahdollisuudet, rajoitteet sekä käyttöpotentiaalit. Tutustu

Metsänhoidon ja puunkorjuun laatu

Laadukas metsänhoito ja puunkorjuu varmistavat metsän kasvupotentiaalin hyödyntämisen. Hyvä työnjälki on osoitus palveluntuottajan ammattitaidosta. Tunnemme metsän- ja luonnonhoidon laatutekijät. Olemme olleet kehittämässä seurantamenetelmiä metsänhoitoon, puunkorjuuseen ja ympäristövaatimusten todentamiseen. Tutustu 

Männyn siemenpuuviljelys

Metsäpuiden siemenet

Jalostetuilla metsäpuiden siemenillä voidaan lisätä puuston kasvua, metsistä saatavia tuloja sekä hiilen sidontaa puustoon. Toimimme tiiviissä yhteistyössä tutkimuksen ja käytännön toimijoiden kanssa. Tarjoamme asiantuntemusta metsäpuiden siementen käytöstä, siemenhuollosta, metsäpuiden jalostamisesta ja metsien uudistamisesta.

Tapio tuottaa siemenviljelyksillään männyn, kuusen ja rauduskoivun sekä lehtikuusen jalostettuja siemeniä. Tapion siemenkeskus palvelee, kun tarvitset siemeniä metsäkylvöön tai taimitarhalle. Tarjoamme myös käpyjen karistuspalvelua, siementen puhdistusta ja itävyyskokeita. Tutustu Siemenkeskuksen palveluihin

  • Olli Äijälä
  • Liiketoimintajohtaja, asiantuntijapalvelut
  • olli.aijala(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6074
  • Kalle Vanhatalo
  • Palvelualueen päällikkö, konsultointi
  • kalle.vanhatalo(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6067