Tapio on metsäsuunnittelun, metsätiedon hallinnan, metsien inventoinnin, metsänarvonmäärityksen ja monitavoitteisen päätöksenteon asiantuntija. Kehitämme ammattilaisten metsätietojärjestelmiä, jotka tukevat metsäomaisuuden monitavoitteista hoitamista ja helpottavat päätöksentekoa. Tiedämme mitä metsätieto on, miten sitä hankitaan ja mikä on eri menetelmillä hankitun tiedon arvo erilaisissa päätöstilanteissa. 

Tapion asiantuntijat auttavat monimutkaisten ja laajojen alueiden metsäsuunnitteluongelmien ratkaisemisessa. Teemme skenaariotarkasteluja, analyysejä ja luomme vaihtoehtoja monitavoitteisen päätöksenteon pohjaksi. Analyyseissämme huomioimme metsätalouden kannattavuuden, metsien käytön hiilitaseet, luonnon monimuotoisuuden ja metsän virkistysmahdollisuudet.

Tunnemme eri metsänomistusmuotojen erityispiirteet. Kehitämme esimerkiksi yhteismetsien toimintaa ja olemme mukana parantamassa metsätalouden kannattavuutta. Jos teillä on mielessä kysymyksiä, kuten voisimmeko parantaa metsätalouden kannattavuutta, lisätä luonnon monimuotoisuutta tai mikä on metsäomaisuutemme tuottoarvo, ota yhteyttä meihin. Palvelemme mielellämme!

ForestKIT-metsätietojärjestelmä

ForestKIT-järjestelmän avulla hallinnoidaan yli kahden miljoonan hehtaarin metsäomaisuutta. Se on käytössä lähes 150 organisaatiossa ja järjestelmän käyttäjämäärä on kovassa kasvussa. ForestKIT on tarkoitettu ammattimaiseen metsätalouden harjoittamiseen metsänomistajille ja metsäpalveluiden tarjoajille. Se soveltuu erinomaisesti myös kaupungeille, muille julkisyhteisöille, yhteismetsille ja metsärahastoille. ForestKIT on tunnettu erityisesti hyvästä asiakaspalvelusta. Tutustu

Metsäsuunnittelulaskelmat ja päätöksenteon tuki

Tapion asiantuntijat hallitsevat strategisen ja taktisen metsäsuunnittelun laskentamenetelmät ja hakkuulaskelmat, oli sitten kyseessä suuri tai pieni alue, pitkä tai lyhyt aikajänne. Ymmärrämme, miten metsät kasvavat, millä kasvuun voi vaikuttaa ja miten hakkuut kannattaa suunnitella. Päätöksenteon tuessa ratkaisun muodostaminen lähtee liikkeelle aina asiakkaan tavoitteista. Lue lisää

Metsäkiinteistöjen arvonmääritys

Meillä on vankka osaaminen metsäkiinteistöjen arvonmäärityksen menetelmistä ja kehittämisestä. Voimme laskea metsien tuottoarvon suurillekin metsäalueille. Tapio tuottaa ja ylläpitää myös summa-arvomenetelmän aputaulukkoja, jotka soveltuvat metsän arvonmääritykseen monissa tilanteissa. Summa-arvomenetelmän aputaulukot uudistettiin alkuvuodesta 2020.

Referenssejä
 • Vapon metsien tuottoarvon määritys eri korkokannoilla
 • Espoon kaupungin metsien tuottoarvon määritys

Metsäsuunnitelmien hankintojen kilpailutuksessa avustaminen

Julkisyhteisöjen metsiä täytyy hoitaa suunnitelmallisesti. Yleensä tilakohtaiset, maastotarkastetut, metsäsuunnitelmat uusitaan kymmenen vuoden välein ja kyseessä on julkisyhteisölle kilpailuttamista edellyttävä hankinta. Metsäsuunnitelmia voidaan tehdä nykyisin hyvin erilaisilla menetelmillä, mikä vaatii huolellista tarjouspyynnön laatimista. Tapion asiantuntijat auttavat julkisyhteisöjä kilpailutuksen kriteerien laadinnassa. Yhteistyössä asiakkaamme kanssa laadimme nopeasti kuhunkin tarpeeseen soveltuvat metsäsuunnitelmien kilpailutuksen kriteerit. Tiedämme mitä markkinoilla tarjotaan, mihin kannattaa kiinnittää huomiota sekä tunnemme suunnittelua tekevät organisaatiot. Tapio ei itse tee maastotarkastettuja metsäsuunnitelmia, mutta tarjoaa suunnitelmien laskentapalveluja.

Referenssejä
 • Keuruun kaupungin metsäsuunnitelman hankinnan tuki ja tarjousten vertailu, 2022
 • Konneveden kunnan metsäsuunnitelman hankinnan tuki ja tarjousten vertailu, 2022
 • Metsäsuunnitelman valtakunnallinen hankintaohje seurakunnille, Kirkkohallitus, 2021
 • Jämsän kaupungin metsäsuunnitelman hankinnan konsultointi, 2020
 • Vaasan kaupungin metsäsuunnitelmahankinnan kilpailutus 2018
 • Hyvinkään kaupungin metsäsuunnitelmahankinnan kilpailutus 2017

TAPIO Maastotaulukot -mobiilisovellus

Kehitämme mobiilisovelluksia metsäisistä, harkituista teemoista. TAPIO Maastotaulukot mobiili on esimerkki erinomaisesta metsänomistajan ja metsäammattilaisen työkalusta. Lue lisää

Metsänomistus

Tapion asiantuntijat toteuttavat kannattavaa ja metsänomistajan tavoitteiden mukaista metsätaloutta edistäviä koulutuksia, kehittämishankkeita ja luentoja. Viime vuosina olemme paneutuneet erityisesti metsätilojen omistajanvaihdoksiin, metsäsijoittamiseen ja metsätalouden investointeihin liittyviin palveluihin. Monipuolinen osaamisemme on nopeasti sovitettavissa erilaisiin toimeksiantoihin.

Referenssejä
 • Kannustavaa metsäviestintää käyttäytymistieteellisin keinoin, selvitys metsänomistajien metsäsuhteista, MMM 2019
 • Metsätilojen omistajavaihdosten nopeuttaminen -projekti, Suomen metsäkeskus 2017
 • Metsälahjavähennyslaskuri, Suomen metsäkeskus 2017
 • Metsäsijoittaminen, tilakauppa ja metsäinvestointien kannattavuus -koulutustilaisuuksien kokonaisuus, Suomen metsäkeskus 2017
 • Metsätalouden talouswebinaari, Lähitapiola 2018
 • Päämäärätietoinen metsätalous -webinaari, Etämetsänomistajien Liitto 2018
 • Miten hyödynnän metsää varallisuuden hoidossa -koulutus, Op-ryhmä 2018
 • Metsäsijoittaminen, tilakauppa ja metsäinvestointien kannattavuus -webinaari, Suomen metsäkeskus 2018

Ota yhteyttä

Tapion metsätietojärjestelmät auttavat metsätiedon hallinnassa, metsäsuunnittelussa, ilmastonmuutokseen varautumisessa ja metsien monimuotoisuuden ylläpidossa. Tietojärjestelmämme ja asiantuntijapalvelumme helpottavat ammattimaisen metsätalouden harjoittamista ja tuottavat asiakkaillemme rahassa mitattavaa lisäarvoa. Kysy lisää palveluistamme!

 • Esko Välimäki
 • Metsätietopalveluiden päällikkö
 • esko.valimaki(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6079