Auditoinnit, laadunseurannat ja riskiarvioinnit

Tarjoamme metsäalan organisaatioille palveluita metsätyön laadun todentamiseen, yritysten toimintatapojen kehittämiseen sekä riskien arviointiin.

Tuotamme riippumatonta tietoa organisaation kehittämisen, laadun todentamisen ja viestinnän tueksi. Autamme asiakkaitamme tunnistamaan toimintansa vahvuudet ja löytämään tärkeimmät kehittämiskohteet. Tutustu Tapion palveluihin.

Metsän- ja luonnonhoidon laadunarvioinnit, seurannat ja todentaminen →

Tarjoamme todennettua tietoa metsien tilasta ja metsätaloustoimenpiteiden onnistumisesta vaatimuksiin ja tavoitteisiin nähden. Laadunarvioinnin työmaakäynnit toimivat myös käytännön koulutustapahtumina.

 • Metsätyömaiden metsänhoidon laadunarviointi
 • Metsätyömaiden luonnonhoidon laadunarviointi
 • Metsätalouden ympäristöseurannat sekä ympäristövastuun todentaminen
 • Metsänhoidon omavalvonnan laadun todentaminen
 • Ympäristökohteiden erityisarvioinnit

Lue lisää→

Metsäalan pk-yritysten toiminnan auditoinnit →

Auditoimme yritysten ja niiden aliurakoitsijoiden johtamisjärjestelmiä, toimintatapoja sekä vastuiden hoitamisesta.

 • Metsäkone-, metsäpalvelu-, kuljetus- ja metsäenergiayritysten toiminnan laadun todentaminen

Lue lisää →

Toimintatapojen arvioinnit ja toiminnan riskiarvioinnit

Tarjomme organisaatioille ulkopuolisia asiantuntija-arviointeja yritysten toimintatavoista, prosesseista sekä niihin liittyvistä toiminnan riskeistä.

 • Organisaation toimintatapojen sisäiset toiminnan arvioinnit
 • Metsätaloustoiminnan riskiarvioinnit

Referenssejä

Tapiolla on pitkäaikainen asiantuntemus metsänhoidon ja puunkorjuun laadunhallinnan menetelmien ja laatukriteerien kehittämisestä sekä erilaisista seurannoista.

Metsän- ja luonnonhoidon laadunarvioinnin asiakastarinoita

Useat suurmaanomistajat kuten UPM Metsä ja Tornator Oyj varmistavat toiminnan laatua Tapion avulla.

Toimittaja-auditoinnit metsäalan koneyrityksille

Auditoinneilla varmistettiin yritysten toiminnan laatua.

 • Lisätietoa
 • Kalle Vanhatalo

  Palvelualueen päällikkö, konsultointi

  kalle.vanhatalo(at)tapio.fi

  +358 40 192 1874