Auditoinnit, laadunseurannat ja riskiarvioinnit

Tarjoamme metsäalan organisaatioille palveluita metsätyön laadun todentamiseen, yritysten toimintatapojen kehittämiseen sekä riskien arviointiin. Tuotamme riippumatonta tietoa organisaation kehittämisen, laadun todentamisen ja viestinnän tueksi.

  • Kalle Vanhatalo , Palvelualueen päällikkö, konsultointi

Autamme asiakkaitamme tunnistamaan toimintansa vahvuudet ja löytämään tärkeimmät kehittämiskohteet.

Palvelut

Metsän- ja luonnonhoidon laadunarvioinnit, seurannat ja todentaminen →

Tarjoamme todennettua tietoa metsien tilasta ja metsätaloustoimenpiteiden onnistumisesta vaatimuksiin ja tavoitteisiin nähden. Laadunarvioinnin työmaakäynnit toimivat myös käytännön koulutustapahtumina.

  • Metsätyömaiden metsänhoidon laadunarviointi
  • Metsätyömaiden luonnonhoidon laadunarviointi
  • Metsätalouden ympäristöseurannat sekä ympäristövastuun todentaminen
  • Metsänhoidon omavalvonnan laadun todentaminen
  • Ympäristökohteiden erityisarvioinnit

Metsäalan pk-yritysten toiminnan auditoinnit →

Auditoimme yritysten ja niiden aliurakoitsijoiden johtamisjärjestelmiä, toimintatapoja sekä vastuiden hoitamisesta.

  • Metsäkone-, metsäpalvelu-, kuljetus- ja metsäenergiayritysten toiminnan laadun todentaminen

Toimintatapojen arvioinnit ja toiminnan riskiarvioinnit

Tarjomme organisaatioille ulkopuolisia asiantuntija-arviointeja yritysten toimintatavoista, prosesseista sekä niihin liittyvistä toiminnan riskeistä.

  • Organisaation toimintatapojen sisäiset toiminnan arvioinnit
  • Metsätaloustoiminnan riskiarvioinnit

Referenssejä

Tapiolla on pitkäaikainen asiantuntemus metsänhoidon ja puunkorjuun laadunhallinnan menetelmien ja laatukriteerien kehittämisestä sekä erilaisista seurannoista.

Metsän- ja luonnonhoidon laadunarvioinnin asiakastarinoita

Useat suurmaanomistajat kuten UPM Metsä ja Tornator Oyj varmistavat toiminnan laatua Tapion avulla.

Toimittaja-auditoinnit metsäalan koneyrityksille

Auditoinneilla varmistettiin yritysten toiminnan laatua.