Auditoinnit, laadunseurannat ja riskiarvioinnit

Tarjoamme metsäalan organisaatioille palveluita metsätyön laadun todentamiseen, yritysten toimintatapojen kehittämiseen sekä riskien arviointiin.

 • Kalle Vanhatalo , Palvelualueen päällikkö, konsultointi

Tuotamme riippumatonta tietoa organisaation kehittämisen, laadun todentamisen ja viestinnän tueksi. Autamme asiakkaitamme tunnistamaan toimintansa vahvuudet ja löytämään tärkeimmät kehittämiskohteet. Tutustu Tapion palveluihin.

Metsän- ja luonnonhoidon laadunarvioinnit, seurannat ja todentaminen →

Tarjoamme todennettua tietoa metsien tilasta ja metsätaloustoimenpiteiden onnistumisesta vaatimuksiin ja tavoitteisiin nähden. Laadunarvioinnin työmaakäynnit toimivat myös käytännön koulutustapahtumina.

 • Metsätyömaiden metsänhoidon laadunarviointi
 • Metsätyömaiden luonnonhoidon laadunarviointi
 • Metsätalouden ympäristöseurannat sekä ympäristövastuun todentaminen
 • Metsänhoidon omavalvonnan laadun todentaminen
 • Ympäristökohteiden erityisarvioinnit

Lue lisää→

Metsäalan pk-yritysten toiminnan auditoinnit →

Auditoimme yritysten ja niiden aliurakoitsijoiden johtamisjärjestelmiä, toimintatapoja sekä vastuiden hoitamisesta.

 • Metsäkone-, metsäpalvelu-, kuljetus- ja metsäenergiayritysten toiminnan laadun todentaminen

Lue lisää →

Toimintatapojen arvioinnit ja toiminnan riskiarvioinnit

Tarjomme organisaatioille ulkopuolisia asiantuntija-arviointeja yritysten toimintatavoista, prosesseista sekä niihin liittyvistä toiminnan riskeistä.

 • Organisaation toimintatapojen sisäiset toiminnan arvioinnit
 • Metsätaloustoiminnan riskiarvioinnit

Referenssejä

Tapiolla on pitkäaikainen asiantuntemus metsänhoidon ja puunkorjuun laadunhallinnan menetelmien ja laatukriteerien kehittämisestä sekä erilaisista seurannoista.

Metsän- ja luonnonhoidon laadunarvioinnin asiakastarinoita

Useat suurmaanomistajat kuten UPM Metsä ja Tornator Oyj varmistavat toiminnan laatua Tapion avulla.

Toimittaja-auditoinnit metsäalan koneyrityksille

Auditoinneilla varmistettiin yritysten toiminnan laatua.

 • Lisätietoa
 • Kalle Vanhatalo

  Palvelualueen päällikkö, konsultointi

  kalle.vanhatalo(at)tapio.fi

  +358 40 192 1874