Etusivu » Tuotteet » TAPIO Auditointi

TAPIO Auditointi

Riippumatonta auditointia toiminnan laadun kehittämiseksi

Palvelumme avulla saat arvion toimintanne tasosta suhteessa asetettuihin laatuvaatimuksiin sekä konkreettiset eväät toiminnan laadun kehittämiseen.

Esimerkkejä tarjolla olevista palveluista:

  • metsäalan kone-, kuljetus- ja metsäpalveluyritysten auditoinnit
  • metsän- ja luonnonhoidon laadunarvioinnit: metsän uudistaminen,  nuoren metsän hoito, kasvatushakkuut ja kunnostusojitus
  • puunkorjuun laadunarvioinnit
  • omavalvonnan toteutuksen laadunarvioinnit
  • PEFC- ja FSC-kriteerien vaatimusten todentaminen metsien käytön suunnittelussa, metsänhoitotoimenpiteissä ja puunkorjuussa.

Referenssejä:

UPM Metsä, Stora Enso Metsä, Tornator Oyj, Vapo Oy