Etusivu » Tapio » Henkilöstö » Ari Kotiharju

Yhteystiedot

Ari Kotiharju

Metsätietoasiantuntija

+358 40 741 5238

Metsäalan tietojärjestelmät ja niissä käytettävät XML-standardit ovat nykyään keskeisin osaamisalueeni. Ensimmäiset metsälliset työtehtäväni liittyivät metsäteiden ja kunnostusojitusten suunnitteluun, metsäsertifiointiin, energiapuuasioihin, metsien hoitoon, metsälainsäädäntöön sekä metsätaloustoimenpiteiden laadunvalvontaan. Kuitenkin jonkinlaisena sukuvikana ajauduin työskentelemään myös tietojärjestelmien parissa. Metsätietostandardeja ja tietojärjestelmiä kehittäessäni olen jatkanut tiivistä yhteistyössä käytännön toimijoiden kanssa, mikä on antanut hyvät eväät osallistua myös muihin Tapion asiakkailleen toteuttamiin projekteihin. Kosketuspintaa metsään on pitänyt yllä myös pienmetsänomistus ja suunnistusharrastus.

Saman aihealueen asiantuntijoita