Etusivu » Tapio » Henkilöstö » Laura Härkönen

Yhteystiedot

Laura Härkönen

Vesiensuojelun asiantuntija

+358 50 472 6204

Toimin Tapiossa vesiensuojelun asiantuntijana. Olen koulutukseltani limnologi ja filosofian tohtori (FT). Ennen Tapioon tuloani olen työskennellyt niin järvien fysikaalis-biologisten vuorovaikutusten, ympäristölainsäädännön, järvikunnostusten, Itämeren epäorgaanisen kemian kuin erilaisten kalasto- ja eläinplanktonselvitystenkin parissa. Olen erityisen kiinnostunut ravinnekierroista ja valuma-alueiden vaikutuksesta vesistöjen tilaan ja vedenlaatuun. Tavoitteeni on olla mukana kehittämässä entistä tehokkaampia ja käyttökelpoisempia menetelmiä ja käytäntöjä valumavesien laadun parantamiseksi. Vapaa-ajallani vaikutan Suomen Vesiyhdistyksessä toimivan Limnologian jaoston sihteerinä.

Saman aihealueen asiantuntijoita