Digiloikka metsäbiotalouden koulutuksessa

Täysin verkossa suoritettava opiskelu tehostaa oppimista ja vähentää kuluja. TAPIO ForestTEST® eLearning konsepti tarjoaa metsäalan koulutuksia itsenäisesti suoritettavina kokonaisuuksina. TAPIO ForestTEST®  Sertiseriffi PEFC -koulutus on tehokas ja laadukas tapa toteuttaa vuonna 2016 voimaan tulevien met-säsertifiointikriteerien koulutus.

Serti_Sheriffi_1_RGBSelvityksemme mukaan metsäpalvelutoimijoiden työntekijät viettävät pelkästään ympäristöaiheisessa koulutuksissa noin yhden työpäivän vuosittain. Tämän lisäksi on lukuisia muita aiheita, joihin kouluttaudtaan. Mikäli edes osa vuotuisista koulutuspäivistä siirtyy tehtäväksi itsenäisenä verkko-opiskeluna, säästyy koko maan tasolla tuhansia työpäiviä vuosittain metsässä tehtävään työhön. Nämä työpäivät tarvitaan biotalouden kasvun tueksi.

Perinteinen paikkaan ja aikaan sidottu koulutus tarkoittavaa monesti metsäalan toimijoille sitä, että heidän henkilökunnaltaan kuluu lyhyenkin, muutaman tunnin, kurssin suorittamiseen matkoineen kokonainen työpäivä, jolloin varsinainen työsuorite jää tekemättä. Tämän lisäksi tulevat kurssin matkakulut ja osallistumismaksut. Tämä ei ole tehokas tapa toimia.

Metsätalouden käytännön operaatioihin liittyy monipuolinen osaamisvaatimus ja toimijan vastuu työn laadusta ja toimenpiteiden kestävyydestä. Ajantasaisen tietämyksen ja osaamisen osoittamisen haaste on kova, kun käytännön toimintaa raamittavat säädökset, sertifiointikriteerit ja suositukset ovat jatkuvassa muutoksessa. Tapio toteutti toimijoiden kanssa vuonna 2013 pilottihankkeen, jonka johtopäätös oli, että metsätalouden käytännön töihin liittyvien osaamisvaatimuksia voidaan tehokkaasti kouluttaa ja testata verkkopohjaisessa oppimisympäristössä. Tähän havaintoon pohjautuu TAPIO ForestTEST® eLearning -konsepti.

TAPIO ForestTEST® eLearning – laadukasta ja kustannustehokasta koulutusta

TAPIO Forest TEST® eLearning konseptissa on kysymys siitä, että kokonainen kurssi suoritetaan verkko-oppimisena. Verkossa opiskelija perehtyy asiakokonaisuuden, tekee harjoitustehtävät ja lopuksi suorittaa näyttönä osaamisestansa kokeen. Läpäistyn kokeen jälkeen oppilaan sähköpostiin kilahtaa todistus suoritetusta kurssista.

Metsäalan täydennyskoulutus ja osaamisen kehittäminen on perustunut pääosin aikaan ja paikkaan sidottuihin kursseihin. Koulutuksessa on käytetty vaihtelevassa laajuudessa sähköistä oppimista esimerkiksi etätehtävien suorittamiseen tai materiaalin jakamiseen. TAPIO Forest TEST® eLerning konsepti haastaa tällaisen perinteisen tavan toteuttaa koulutusta.

Sertiseriffi PEFC-koulutus on laadukas ja tehokas tapa opiskella sertifioinnin vaatimukset

TAPIOForestTEST® -eLearning konseptin ensimmäinen koulutustuote on uuteen PEFC-metsäsertifiointikriteeristöön perehdyttävä Sertiseriffi-koulutus. Siinä yhdistyy sähköinen oppiminen, pelillisyys, osaamisen testaaminen ja pilke silmäkulmassa tekeminen. Tuottavuuden ja oppimisen kannal-ta on tärkeää, että kurssin voi suorittaa missä ja milloin se opiskelijalle parhaiten sopii.

Sertiseriffi PEFC -koulutuksen voi hankkia Tapion kaupasta www.tapio.fi hakusanalla Sertiseriffi.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Olli Äijälä, Tapio Silva Oy, olli.aijala@tapio.fi, puh. 040 582 9676

4.9.2015