ForestKIT Value

Metsätilan arvonmääritys muutamalla napin painalluksella

TAPIO ForestKIT Value -lisäosalla tila-arvion tekeminen onnistuu helposti suoraan ForestKIT-järjestelmästä. Metsätilan arvonmääritys perustuu summa-arvomenetelmään, jossa maapohjan, taimikoiden ja ainespuuston arvot arvioidaan erikseen. Voit luoda puutavaralajeille oman hinnaston tai käyttää oletuksena annettuja hintoja, joiden perusteella metsätilan tulot lasketaan. Lisäksi laskelmassa huomioidaan metsänhoidosta aiheutuvat kustannukset.

Jos tila-arviot kuuluvat liiketoimintaasi, valitse ForestKIT Value:

  • Metsätilan arvonmääritys ForestKIT-järjestelmästä olevan metsävaratiedon perusteella
  • Summa-arvomenetelmän aputaulukot maantieteelliseen sijaintiin perustuen
  • Mahdollisuus vaikuttaa summa-arvomenetelmässä käytettäviin hintoihin
  • Käyttäjän valitsema summa-arvon kokonaisarvon korjauskerroin
  • Mahdollisuus säätää kuviokohtaisia arvoja odotusarvolisää tai taimikonarvoa muokkaamalla
  • Tulosta tila-arvion liitteeksi kuviokohtainen erittely metsätilan arvosta