Etusivu » Hantera klimatförändringen » Hantera klimatförändringen – Boende

Hantera klimatförändringen – Boende

Klimatförändringen för med sig nya krav på byggandet och underhållet av byggnader när den ökande mängden fukt frestar på fasader och övriga strukturer. När klimatet blir varmare skapar det gynnsamma förhållanden för mikrobtillväxt och man måste därför sköta torkningen av strukturerna särskilt noga. Drivande regn som uppkommer vid kombinationen vind och regn belastar speciellt fasader och kräver eventuellt att underhållsintervallen intensifieras.

Då vädret blir regnigare kommer det allt oftare att leda till översvämningar av dagvatten i stadsmiljöer när avloppsledningarna inte genast kan svälja de rikliga regnmängderna. Regn- och smältvatten bör också absorberas och hållas tillbaka så effektivt som möjligt redan där de uppstår.

Översvämningar från vattendrag och havsvatten har beaktats när nya områden byggs, men på andra områden kan de allt oftare leda till problem. Det är bra att beakta att invånarna själva ansvarar för skyddet av personlig egendom vid översvämningar.

Då klimatet blir varmare torde behovet att värma bostäder minska och därmed minskar också energiförbrukningen. Det växande behovet att få bostadsrum svalare på somrarna jämnar emellertid ut de besparingar som fås då uppvärmningsbehovet minskar. Elbolagen förbereder sig på extrema väderfenomen genom att investera i förbättrade elnät, vilket i stället syns i de elöverföringsavgifter som konsumenten betalar.

De metoder som kan användas för att förbereda sig på klimatförändringens konsekvenser i boende och byggande varierar beroende på boendeformen. Beslutsfattandet och sätten att ta upp ärenden är till exempel olika beroende på om man äger eller hyr sin bostad.

Tips för att hantera förändringar

 • Underhåll: Sköt byggnader systematiskt och gå igenom reparationsbehoven årligen.
 • Service: Förutse och ta reda på de föremål för risker bland byggnaderna som kräver mest uppmärksamhet så att du särskilt kan beakta servicen av dem.
 • Energi: Gör ditt boende så energisnålt och självförsörjande på energi som möjligt. På så sätt förbereder du dig också bäst på att priset på el stiger.
 • Solskydd: Förse din bostad, balkong eller terrass med svalkande solskydd såsom gardiner, markiser och solsegel.
 • Ventilation: Använd svalkande apparater som förbrukar energi endast när det verkligen behövs.
 • Översvämning: Om du bor på stranden eller äger en stuga, ta reda på de bästa sätten att ha beredskap för översvämning på tomten. Översvämningar kan överraska även i städer.
 • Dagvatten: Fäst uppmärksamhet vid dagvattnet. Se över hur täckdiken och rännor fungerar och gör anläggningar som håller kvar vatten såsom våtmarker och gröna tak.
 • Absorbering av vatten: Ge vattnet möjlighet att absorberas av jorden genom att lämna ytor som absorberar vatten på gården, t.ex. ängar, gräsmattor och annan växtlighet. Om du stenlägger gården, lämna rum i fogarna mellan gårdsstenar eller plattor så vattnet kan absorberas.
 • Vattning: Ta vara på regnvattnet som är gratis och utnytta det för vattning av gården.
 • Trädbestånd: Observera i vilket skick träden på gården är för att säkerställa att de står kvar också i hård blåst.
 • Aktivitet: Var aktiv som invånare i ett bostadsaktiebolag och föreslå frimodigt förnyelser i form av gemensamma skuggiga platser eller att utnyttja regnvatten på gården.

Sätt att begränsa klimatförändringen

 • Utnyttja förnybara energikällor i uppvärmningen
 • Sänk inomhustemperaturen och håll också i övrigt elförbrukningen i schack
 • Det är lätt att byta till grön el oberoende av boendeform

 

Titta på videon Ta kontroll över klimatförändringen

Mer information

 • Information om klimatförändringen och översvämningar, Klimatguiden.fi
 • Flöden och översvämningar, riskområden och översvämningsvarningar,
 • Miljöministeriet
 • Hantering av dagvatten på tomten, HRM
 • Hulevesiopas, Kommunförbundet
 • Information om dagvatten, grön infrastruktur och dränerande beläggning, Klimatsäker stad – verktyg för planeringen
 • Hulevesikivet, Pihakivi
 • Anvisningar för att förhindra fuktskador, Hometalkoot.fi
 • Även du kan enkelt spara energi, anvisningar, Motiva
 • Säästä energiaa, ympäristöä ja kukkaroa, Martat

#Hanteraklimatförändringen #igodtid

Hantera klimatförändringen – Förutse, förbered och anpassa dig är organisationernas gemensamma informationskampanj om anpassning till klimatförändringen. Kampanjen är en del av förverkligandet av Nationell plan för anpassning till klimatförändringen (2022).  Kampanjen koordineras av Tapio Oy och finansieras av jord- och skogsbruksministeriet.