Etusivu » Hantera klimatförändringen » Hantera klimatförändringen – kampanjmaterialer

Hantera klimatförändringen – kampanjmaterialer

Kom med i kampanjen

Välkommen med att informera om anpassning till klimatförändringen: Hur påverkar klimatförändringen vår vardag och hur kan vi anpassa oss till förändringarna? Vi bygger tillsammans upp en mångsidig informationskampanj där vi samtidigt tar upp fakta om klimatförändringen i olika kanaler, ur olika infallsvinklar och för olika målgrupper. Utmana också andra föreningar, organisationer och allmänheten.

Kampanjen börjar måndag 8.10.2018 kl. 8.30 [BE1] med att den tecknade videon Ta kontroll över klimatförändringen publiceras. Vi delar den tecknade videon som utgör kärnan för kampanjen tillsammans redan genast på måndag morgon så att den får en så heltäckande synlighet som möjligt. Kampanjen pågår hela vecka 41 och upphör söndag 14.10.2018.

Genom att informera tillsammans samtidigt kan vi öka förståelsen för frågor om klimatförändringen och få ändringar till stånd i hur var och en av oss handlar! När vi förstår konsekvenserna av klimatförändringen förbättrar det vår förmåga att anpassa oss till förändring och aktiverar oss till att begränsa klimatförändringen.

Utnyttja den tecknade videon, bildmaterialet och listorna på tips på temasidorna för kampanjen Hantera klimatförändringen i din information. Det finns många nyttiga länkar på temasidorna där du kan söka mer information om olika ämnesområden. Den officiella hashtaggen för kampanjen är #hanteraklimatförändringen och #igodtid. Dessutom rekommenderar vi att ni använder sådana hashtaggar som gäller ämnet att ni vet att ni bäst når era följare.

Idéer för kampanjen

Kanaler: Dela informationen om kampanjen Hantera klimatförändringen i dina egna kanaler (Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, WhatsUp, Google+, Linkedin…)
Video: Dela länken till videon Ta kontroll över klimatförändringen i dina kanaler på sociala medier och lägg också upp videon på ditt Facebook-konto
Bilder: Använd kampanjbilder i kanaler för sociala medier, på webbplatser, i nyhetsbrev. Byt bakgrundsbild på Facebook-sidan och Twitter-kontot till bakgrundsbilden för Hantera klimatförändringen
Egna publikationer: Producera eget innehåll där du utnyttjar kampanjens material
Listor på tips: Dra nytta av tipslistorna eller gör egna listor. TOP5 eller TOP3 listor fungerar i sociala medier. Dela en lista på tips och lägg till en bild. Du kan också alltid hänvisa till kampanjsidan för mer information.
Länka: Länka till kampanjsidor, temasidor och andra källor till information (se listorna på länkar på temasidorna)
Webbplatser: Lägg information om det här ämnet och kampanjen på din webbplats
Nyhetsbrev: Berätta om saken i nyhetsbrev. Lägg till exempel till en kampanjvideo från YouTube, använd kampanjbilder som omslagsfoto under kampanjveckan och lägg till en lista på tips som passar er verksamhet.
Be folk dela: Be dina följare att dela uppdateringar (var vänlig och dela, dela med dina vänner, dela videon)
Utmana: Utmana andra organisationer, sammanslutningar, dina följare, arbetskamrater och vänner att dela information om anpassningen.
Aktivera: Hitta på sätt att aktivera, tävlingar, enkäter.
Information enligt teman och listor med tips

Information enligt teman och listor med tips

Temasidorna innehåller information i korthet om klimatförändringens konsekvenser för vardagen enligt tema. Webbplatsen innehåller dessutom en lista med tips som aktiverar till verksamhet för anpassning. Temasidorna har även länkar till källor med tilläggsuppgifter.

Boende
Gård och trädgård
Hälsa
Natur och fritid
Störningar
Tecknad video

Den tecknade videon Ta kontroll över klimatförändringen ger en allmän överblick över sätt att anpassa sig till klimatförändringen. Över 20 organisationer har varit med om att planera videon som har gjorts av Tusch Magikerna. Videon beskriver klimatförändringens konsekvenser i vardagen samt sätt att anpassa sig och förutse i koncentrerad form. Videon beskriver medborgarfärdigheter som är bra för oss alla att kunna.

Videon Ta kontroll över klimatförändringen

Videon får inte bearbetas utan särskilt skriftligt tillstånd från Tusch Magikerna Ab.

Bilder

Bildmaterialet i kampanjen Hantera klimatförändringen ägs av Tusch Magikerna. Bildmaterialet får användas fritt i publikationer som gäller klimatförändringen och vilkas syfte är att öka förståelsen för klimatförändringens konsekvenser samt för metoder att begränsa dem, anpassa sig, förutse och förbereda sig på dem. I samband med bilden ska kampanjens motto #Hanteraklimatförändringen eller kampanjen Hantera klimatförändringen nämnas.

Spara bilderna här på din egen dator genom att högerklicka på bilden med musen!

1. Allmänna bilder för kampanjen

 

2. Temabilder – mångfald, boende, trädgård och gård, hälsa

 

 

3. Förutse och förbereda sig, tillsammans

Bilderna får användas fritt i information om klimatförändringen när man använder mottot #Hanteraklimatförändringen eller annars nämner kampanjen Hantera klimatförändringen.

 

 

Expertbank

Expertbanken för anpassning till klimatförändringen är avsedd som stöd för organisationernas information. Ni kan utnyttja den när ni behöver kommentarer från sakkunniga till exempel för en artikel i en medlemstidning eller när ni har någon fråga som särskilt gäller branschen vad gäller anpassning till klimatförändringen. Expertbanken består av medlemmar i uppföljningsgruppen till Nationell plan för anpassning till klimatförändringen (2022).

#Hanteraklimatförändringen #igodtid

Hantera klimatförändringen – Förutse, förbered och anpassa dig är organisationernas gemensamma informationskampanj om anpassning till klimatförändringen. Kampanjen är en del av förverkligandet av Nationell plan för anpassning till klimatförändringen (2022).  Kampanjen koordineras av Tapio Oy och finansieras av jord- och skogsbruksministeriet.