Etusivu » Hantera klimatförändringen » Hantera klimatförändringen – video

Hantera klimatförändringen – video

Tecknad video Ta kontroll över klimatförändringen – Förutse, förbered och anpassa dig

Klimatförändringen är här! Temperaturen stiger, hårda vindar, värmeböljor, stormar, torka, fuktighet – det är mycket i vår miljö som förändras. Det går inte längre att helt förhindra alla konsekvenser av klimatförändringen. Vid sidan av att dämpa den måste vi fundera på hur vi bäst kan förbereda oss på och anpassa oss till klimatförändringens konsekvenser. Man förbereder sig på konsekvenserna på samhällelig nivå, men det är också viktigt att var och en självständigt förbereder sig.

Den tecknade videon Ta kontroll över klimatförändringen ger en komprimerad allmän överblick över klimatförändringens konsekvenser och sätt att anpassa sig till klimatförändringen ur vardagligt perspektiv. Över 25 föreningar och andra organisationer har varit med om att ge idéer för videon. Videon är en del av informationskampanjen Hantera klimatförändringen – Förutse, förbered och anpassa dig som tar upp information om klimatförändringens konsekvenser för vardagen och metoder att anpassa sig på ett positivt sätt som aktiverar till att handla. Vi vill väcka och inspirera föreningar, andra organisationer och allmänheten till att diskutera metoder att förbereda och anpassa sig till exempel inför extrema väderfenomen.

 

 

#Hanteraklimatförändringen #igodtid

Hantera klimatförändringen – Förutse, förbered och anpassa dig är organisationernas gemensamma informationskampanj om anpassning till klimatförändringen. Kampanjen är en del av förverkligandet av Nationell plan för anpassning till klimatförändringen (2022).  Kampanjen koordineras av Tapio Oy och finansieras av jord- och skogsbruksministeriet.