Etusivu » Ilmastonmuutos haltuun » Ilmastonmuutos haltuun – Luonto ja vapaa-aikaPage 2

Ilmastonmuutos haltuun – Luonto ja vapaa-aika

Ilmastonmuutoksella on suuria vaikutuksia luontoon ja myös vapaa-ajan viettoomme. Ilmastonmuutos muuttaa luontotyyppejämme ja lajien levinneisyyksiä ja populaatiokokoja. Esimerkiksi useiden lintujen ja perhosten levinneisyyden rajat ovat jo nousseet pohjoisemmaksi. Lintujen kevätmuutto on aikaistunut ja osa hyönteisistä ehtii tuottaa kasvukauden aikana useamman sukupolven. Myös kasvillisuuden kehittyminen keväällä on selvästi aikaistunut.

Arktinen luonto on erityisen herkkä ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Vaarana on, että pohjoisen viileään ilmastoon sopeutunut lajistomme häviää suureksi osaksi maastamme. Eteläinen lajistomme runsastuu ja tulee osin syrjäyttämään pohjoisen lajistoa. Uhanalaisten lajien menestyminen heikkenee entisestään.

Runsastuvien lajien joukosta löytyy myös potentiaalisia tuholaisia ja muualta levinneitä vieraslajeja. Myös eläinten kautta leviävät taudit, kuten puutiaisen eli punkin kautta leviävät sairaudet voivat lisääntyä ja vaikuttaa myös ihmisten luonnossa liikkumiseen.

Sademäärän kasvu laskee Itämeren suolapitoisuutta ja yhdessä lämpötilan nousun kanssa ne vaikuttavat koko Itämeren eliöstöön. Lisääntyvät sateet kasvattavat ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin erityisesti leudompina talvina, kun vesistöt eivät saa jääkantta ja maa ei ole roudassa. Ravinteiden runsaus vesiekosysteemissä voimistaa vesien rehevöitymistä ja luo otolliset olosuhteet esimerkiksi sinilevän kasvulle. Sinilevä saattaa olla siis yhä useammin uimarannan vitsauksena.

Pohjoisen viileän ilmaston muuttuminen vaikuttaa etenkin Etelä-Suomessa lumesta ja jäästä riippuvaisten lajien harrastamiseen. Sääolosuhteemme saattavat kasvattaa Suomen kiinnostavuutta lomailumaana, kun esimerkiksi Välimeren maiden kesähelteet muuttuvat tukaliksi. Myös tarve hillitä ilmastonmuutosta vaikuttaa matkustus- ja liikkumistottumuksiimme, mikä nostaa lähimatkailun arvostusta.

Lajiston ja luonnon toimintojen lisäksi elinympäristöjen ja kasvukauden muutokset vaikuttavat yhteiskunnassa myös maatalouden tuotteisiin, metsänkasvatukseen sekä esimerkiksi metsästykseen. Kesän kuivat ja lämpimät jaksot vaikuttavat pohjaveden määrään ja mökin vesikaivossa voi vedenpinta olla toisinaan hyvinkin matalalla.

Vinkkejä muutosten haltuunottoon

Luonto

 • Luontosuhde: Pidä aktiivisesti yllä suhdettasi luontoon ja viesti luonnon merkityksestä viettämällä aikaa luonnossa ystävien, perheen tai harrastuksen parissa.
 • Seuranta: Pidä luonto- tai sääpäiväkirjaa, josta voit seurata ilmastonmuutoksen vaikutuksia omassa elinpiirissäsi.
 • Suojelualueet: Tutki uudella kiinnostuksella ympäristöstäsi löytyviä luonnonsuojelualueita ja eläinten liikkumiseen tarkoitettuja ekologisia käytäviä. Niillä on suuri merkitys luonnon monimuotoisuuden säilymisen kannalta.
 • Monimuotoisuus: Vaali luonnon monimuotoisuutta myös pihassa ja puutarhassa. Rakenna elinpaikkoja hyönteisille ja eläimille, vaikka rakentamalla kosteikko tai istuttamalla niittykaistale.
 • Vieraslajit: Ole tarkkana vieraslajien  kanssa. Opettele tunnistamaan ne ja hävittämään oikein. Hanki puutarhaan kotimaisia taimia.
 • Lämpeneminen: Hillitse muutosta kaikin keinoin. Paras keino auttaa herkkää luontoamme sopeutumaan on pyrkiä pitämään ilmaston lämpeneminen kurissa.

Vapaa-aika

 • Matkustaminen: Hyödynnä lähimatkailun mahdollisuudet ja nauti Suomen luonnon tarjonnasta.
 • Lumilajit: Nauti lumilajeista, kun se on mahdollista. Mieti myös mieluisa vaihtoehto suojasään varalle.
 • Jääpeite: Jääpeitteinen aika lyhentyy ja jäällä pilkiessä, hiihtäessa, luistellessa tai muuten liikkuessa ei välttämättä päde enää sukupolvelta toiselle kulkeneet tiedot jään kestävyydestä. Ole tarkkana liikkuessasi jäällä.
 • Levät: Ennen uimista tarkasta veden levätilanne esimerkiksi kunnan vesistölaaduntarkkailupalveluista.
 • Helteet: Kesän helteillä voit löytää viileimmät ulkoilukohteet suojaisista metsistä. Kuumimpina päivinä hikiliikunta voi olla hyvä jättää iltaan.
 • Säätiedotukset: Seuraa säätiedotuksia. Huomioi ne omassa toiminnassasi ja muuta tarpeen mukaan suunnitelmia.
 • Tulenkäyttö: Kuivien sääjaksojen aikaan maasto- ja metsäpalot voivat aiheuttaa hyvinkin suurta vahinkoa. Ole retkeillessä tulenkäytön kanssa varovainen ja noudata viranomaisten ohjeita.

Keinoja hillintään

 • Käytä julkisia liikennevälineitä. Lyhyemmille matkoille voi valita pyörän tai kävelyn.
 • Tee lomamatkoja lähikohteisiin ja matkusta junalla lentämisen sijaan. Lentäessä kompensoi lentosi hiilidioksidipäästöt.

Katso Ilmastonmuutos haltuun -video

Lisätietoa

Ota #ilmastonmuutoshaltuun #hyvänsäänaikana

Ilmastonmuutos haltuun – Ennakoi, varaudu, sopeudu -kampanja  on järjestöjen yhteinen ilmastonmuutokseen sopeutumisen viestintäkampanja. Kampanja on osa Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman (2022) toteuttamista. Kampanjaa koordinoi Tapio Oy ja sitä rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.