Johdon palkat ja palkkiot 2018

Toimitusjohtajille maksetut palkat ja palkkiot olivat yhteensä 325.700,56 euroa, josta Anne Ilolalle maksettiin 108.000 euroa ja Panu Kalliolle 217.700,56 euroa. Hallituspalkkioita maksettiin yhteensä 92.000,00 euroa, josta puheenjohtajien osuus oli 29.800 euroa. Johdolla ei ole erillisiä eläke-etuja.