Johdon palkat ja palkkiot 2019

Toimitusjohtaja Anne Ilolalle maksettiin vuonna 2019 palkkaa yhteensä 170.375,00 euroa. Tapio Oy:n hallituspalkkioita maksettiin yhteensä 97.200,00 euroa, josta puheenjohtajien osuus oli 23.400 euroa. Johdolla ei ole erillisiä eläke-etuja.