Paikkatietoratkaisut yrityksille

 • Janne Kostamo, Palvelualueen johtaja, kartat, kirjat, paikkatieto

Tapion Karttakeskuksen osaamisen ytimessä ovat sijainti- eli paikkatiedot. Autamme asiakkaitamme jalostamalla sijaintitiedon konkreettisiksi tuloksiksi. Toimitamme asiakkaillemme paikkatietoaineistoja ja niiden käsittelypalveluita sekä toteutamme erilaisia paikkatietojen ylläpidon ja tuotteistuksen ulkoistuspalveluita.

 

Paikkatietoprojektit ja -palvelut

Karttakeskus vastaa Tapio-konsernin paikkatietohankkeista. Toimitamme asiakkaillemme paikkatietoaineistoja ja niiden käsittelypalveluita. Toteutamme myös erilaisia paikkatietojen ylläpidon ja tuotteistuksen ulkoistuspalveluita. Metsä- ja luontosektorien asiakkaillemme teemme yhdessä Tapion metsäbiotalouden asiantuntijoiden kanssa muun muassa paikkatietoanalyysejä sekä tähän liittyvää konsultointia. Autamme asiakkaitamme hyödyntämään sijainnin sisältävää tietoa kilpailukyvyn parantamisessa ja organisaation tavoitteiden saavuttamisessa. Karttakeskus on teknologiariippumaton toimija. Tämä tarkoittaa, että autamme valitsemaan organisaatiosi tavoitteisiin sopivan toteutuksen.

Lue lisää →

Paikkatietoaineistot

Karttakeskuksesta saat kattavan valikoiman sekä meidän omia että avoimeen dataan perustuvia paikkatietoaineistoja. Tuotamme ja ylläpidämme useita vektoriaineistoja ja taustakarttasarjoja, jotka on saatavana eri projektioissa ja tiedostomuodoissa.

Lue lisää →

Muita palveluita yrityksille

Tilauskirjat ja -kartat

Toteutamme erilaisia asiakaskohtaisesti räätälöityjä tilauskarttoja ja -kirjoja avaimet käteen periaatteella. Toimitamme myös erilaisia kartta-aineistoja asiakkaan itsensä toteuttamiin julkaisuihin.

Lue lisää →

Referenssejä

Case: Puolustusvoimat | Military Aviation Navigation Chart

Karttakeskuksen tuottaa sotilasilmailukartat Puolustusvoimien tiedustelulaitokselle (TopK). Kartassa käytetään Karttakeskuksen ylläpitämää 1:250k GT tiekartta-aineistoa sekä Puolustusvoimien toimittamia Pohjoismaiden, Venäjän ja Baltian kartta-aineistoja. Ilmavoimat toimittaa tarvittavat ilmailutiedot aineistokäsittelyä ja tuotteistusta varten. Aineistoista tuotetaan sekä painettavat että numeeriset karttatuotteet.

Case: Metsäteollisuus Ry

Valtakunnallinen arvokkaiden luontokohteiden analysointi ja luokittelu FSC-sertifiointia varten. Analyysissa hyödynnetty Metsäkeskuksen avoimia metsävaratietoja ja Luke:n monilähde-VMI -aineistoja MML:n maastotietokannan kohteilla luokiteltuna. Analyysin avulla tuotetaan arviointiaineisto, jota tarkennetaan vuosittain maastoarviointien perusteella. Toteutus yhdessä Tapion metsän- ja luonnonhoidon konsulttien kanssa

Case: metsäsektorin asiakkuuksia

Karttakeskuksen numeerisia aineistoja toimitetaan asiakkaiden järjestelmien vaatimissa muodoissa. Maanmittauslaitoksen julkaisemista aineistoista muokataan asiakkaan järjestelmiin sopivia tuotteita, kuten Kiinteistörekisteri-aineistoa sekä peruskarttaa.

Case: Stora Enso

Aineistokäsittelytöitä asiakkaalle. Hankintaryhmät Kiteen ja Kouvolan sahoilta koko Suomeen. Asiakkaan toimittama taulukko hintaryhmistä ja etäisyyksistä yhdistetty postinumeromatriisiin.

Case: Väestörekisterikeskus , äänestysalueet

Karttakeskus muodostaa Väestörekisterikeskuksen ja kuntien aineistoista äänestysalueet. Taulukkotiedon geokoodaaminen ja pistemäisen rakennustiedon yhdistäminen alueisiin tuottaa taulukkotiedot Väestörekisterikeskukselle.

Case: Liikennevirasto

Karttakeskus on toiminut useaan otteeseen Liikenneviraston julkaisemien virallisten merikarttojen yksinoikeutettuna kustantajana ja jakelijana. Viimeisin toimeksianto vuosina 2013-2015.

 • Lisätietoa
 • Janne Kostamo

  Palvelualueen johtaja, kartat, kirjat, paikkatieto

  janne.kostamo(at)karttakeskus.fi

  +358 40 827 1968

 • Mikko Ranta

  Projekti- ja palvelupäällikkö

  mikko.ranta(at)karttakeskus.fi

  +358 400 993 803